ഒസ്മാനീലി-ബ്ര്സ-ബാൻഡിമ YHT ലൈൻ ടെണ്ടർക്ക് ശേഷം

ഉസ്മാനീലി-സ്കോളർഷിപ്പ്-ബാൻഡ്രാമ ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ലൈൻ, ഒസ്മാനീലി ഡിസ്ട്രിക് ഡയറക്ടർ മേയറിനുവേണ്ടി ടെൻഡർ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, ടെൻഡർ ഉസ്മാൻലിനിനി നിക്ഷേപകരുടെ താൽപര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എല്ലാ മേഖലയിലും ഓട്ടൊമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഉയർച്ച നാം നിരീക്ഷിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായത്തിൽ, എലി പ്രസിഡന്റ് സാഹ്നി പറഞ്ഞു.


ചരിത്രത്തിലുടനീളം ഉസ്മാനിയയുടെ അനിയോളിയയുടെ ഒരു വലിയ തീർപ്പ്. പല തരത്തിൽ ലോജിസ്റ്റിക് സെന്റർ ചരിത്രം സിൽക്ക് ഉൾപ്പെടെ റോഡ് സ്ഥലം തന്ത്രപരമായ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും പോലെ, സകര്യ (സന്ഗരിഒസ് മുൻ പേര്), ഒസ്മനെലി സകര്യ അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഗൊക്സു ൽ, കരസു, GOYNUK വാട്ടർ ഒസ്മനെലി വെള്ളം സംഗമസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രധാന നഗരമാണ്.

ഇതുവരെ ഭരിച്ച സമയം ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ സംസ്കാരങ്ങൾ കുറിച്ച് ഒരു സുന്ദരനാണ് തീർപ്പാക്കൽ ആണ് അനറ്റോളിയ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങൾ ജീവിച്ചു ഒസ്മനെലി പിന്നീട്, ക്സനുമ്ക്സ സെല്ജുക്സ് ൽ ആദ്യ തുർക്കിഷ് മേധാവിത്വം ആരംഭിച്ചത് നഗരമായി തടസ്സമില്ലാതെ തുർക്കിഷ് ഇന്ന് അനറ്റോലിയിൽ സെല്ജുക്സ്, ഉസ്മാനികൾ, തുർക്കി റിപ്പബ്ലിക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, വിമോചന ഉസ്മാനിയേ ദിവസം കൂടാതെ ഒരു തീർപ്പാക്കലാണ് അത്.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഉസ്മാനിയാണ് ഉസ്മാനി. ചുരുക്കത്തിൽ, ഒസ്മാനീലി വിമാനം പറത്താൻ വിമാനം അനുവദിക്കുന്ന വിമാനം പോലെയാണ് വിമാനം. ഒസ്മാനീലിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച നമ്മെ ആനന്ദിപ്പിക്കുമെന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. കാരണം, ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ദിവസങ്ങൾ അല്ല.

മാർച്ച് മാർച്ച് മുതൽ, പ്രാദേശിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ നടക്കുന്ന, ഒസ്മാനിയയിൽ നാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിലും അവിശ്വസനീയമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ, ജീവിതനിലവാരം, ടൂറിസം, കാർഷികമേഖലയിലെ പുതിയ ഉൽപന്നങ്ങൾ, പുതിയ വിപണികൾ, വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവ വളരെ ദീർഘമായുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായത്തിൽ, ഉസ്മാനീലിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

അടുത്തിടെ ഇപ്പോൾ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്ന യ്ഹ്ത്-നിന്ന് Akdeniz തെംദെരെദ് ആർ ഒസ്മനെലി. ഞങ്ങളുടെ ജില്ലയിൽ മറ്റൊരു നിർമാണശാല സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒസ്മനെലി-യെനിസെഹിര്-ബർസ-ഇസ്മിര് യ്ഹ്ത് ലൈൻ ബംദിര്മ കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നീട് പുറമേ ഗെമ്ലിക് പോർട്ട് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ബാരിർമാ തുറമുഖത്ത് എത്താൻ കഴിയും. പിന്നീട് ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ലേക്കുള്ള ക്സനുമ്ക്സ മിനിറ്റ് മേൽ ഇസ്ടന്ബ്യൂല്-എസ്കിസ്ീർ-അങ്കാറ ആൻഡ് ബൊജു̈യു̈ക് ത്വക്ക് കു̈തഹ്യ, അഫ്യൊന് കാസ് റോഡ്, ഒസ്മനെലി-ഇജ്നിക്-ബ്ര്സ ഹൈവേ, ഇസ്താൻബുൾ-എസ്കിസ്ീർ-അങ്കാറ കോനിയാ യ്ഹ്ത് ലൈൻ, പഴയ ഇസ്ടന്ബ്യൂല്-അങ്കാറ റെയിൽവേ ലൈൻ, ഒസ്മന്ഗജി പാലം രാത്രിയിൽ ഒരു മുഴുവൻ ലോജിസ്റ്റിക്സ് സെന്റർ നടക്കുന്നത് ജനവാസമുള്ള വലിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ റോഡ്, പ്രോക്സിമിറ്റി വ്യാപിപ്പിച്ച് ഒസ്മനെലി.

ഈ വികസനങ്ങൾ വളരെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ഞങ്ങൾ നിയമനം നൽകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഉസ്മാനിയയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യങ്ങൾ വൻതോതിൽ വർധിച്ചു. നമ്മൾ റിയൽട്ടേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കാരണം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ, യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ, ഭൂമി ഉടമകൾ വിജയിക്കുന്നു. വരും വർഷങ്ങളിൽ അവർ കാത്തിരുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഒസ്മാനിയിയുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിൽക്കാറില്ലെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളോട് പറയുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടീം സൌജന്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൺസൾട്ടൻസി നൽകും.

നമ്മുടെ വ്യവസായം ഒസ്മനെലി സെലിമിയെ പാഴ്സൽ വലിയ പലിശ. ബിഎന് സെറാമിക്സ് ഇൻക്, തയ്രസ്̧ ഓയിൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഇൻക്, ലോകത്തിലെ വാഗൺ വ്യവസായം ഇൻക്, എകൊല് അലിമ്നിംയ് ഞാൻ, മെഷീൻ ഫാക്ടറി, ഗെനൊവെസെ ഫുഡ് ഇൻക്, മെപ്സന് ഇൻക്, അയ്ദെ അലുമിനിയം ഇൻക് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാഴ്സലുകൾ ലഭിച്ചു നിക്ഷേപങ്ങളും തുടങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ Gebze ല് സംഘടിത ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാഴ്സൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു നിന്ന്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ Gebze ല് സംഘടിത വ്യവസായ മേഖല പ്രസിഡന്റ് ബിലെചിക് ഗവർണർ നമ്മുടെ മാനേജർമാർ ഒരുപോലെ വിലപ്പെട്ട സഹായവും വ്യവസായികളും ഇസ്ടന്ബ്യൂല് കൊമേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്ടർ കൂടെ ഡോക് ഡോ താഹിർ ബു̈യു̈കക്ıന് വന്നു കൂടിയിരുന്നു. ഉടനെ വേഗം വ്യവസായ പ്ലോട്ടുകൾ ആവശ്യം ഫലങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒസ്മനെലി, ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാം ഓരോ ഘട്ടം, ഓരോ പദ്ധതി ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഫലമാണ്. നാം എന്തെങ്കിലും അവസരം നൽകില്ല. ഒസ്മനെലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ലക്ഷ്യമായി കാലയളവിൽ ഉ̈ജെരെയിജ്.ക്സനുമ്ക്സ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒസ്മാനീലിയെ നിർദേശിക്കുന്നു.

Yurtbay Seramik AŞ മായി തുടരുന്നു. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ജോലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. പഴയ ബാറ്ററി ഫാക്ടറിയിലെ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഉസ്മാനിയയിലെ വ്യവസായത്തിന് എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഭൂമികളും സൃഷ്ടിച്ചു. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉസ്മാനിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ക്ലാസിക്കൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് വാഗ്ദാനം ഒസ്മനെലി അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാം പുറമേ "നഗരത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ മേയർ വിഷയം ആണ് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്" ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രശ്നം ദിശ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വിവേകം നൽകുന്ന പ്രയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒസ്മനെലി ൽ ക്സനുമ്ക്സ ഗ്രാമങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജനന-മരണ പ്രശ്നങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആശങ്ക ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം ഓരോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമം കഷ്ടത ഉറപ്പാക്കും. ഈ, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, വ്യവസായം, ടൂറിസം, കൃഷി, ഗതാഗതം ഞങ്ങള്ക്കു ബുദ്ധി ഒസ്മനെലി ആണ് ചുരുക്കത്തിൽ നിക്ഷേപം ചുറ്റുപാടുകളിലും എല്ലാം കാണുന്നത്, അതിനാൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ശുശ്രൂഷയിൽ പിന്തുടരുന്നു.

ചരിത്രം രക്തസാക്ഷി ഉസ്മാൻ ഇമാം പ്രഭാഷകനും മിഡിൽ സ്കൂൾ, ക്സനുമ്ക്സ-ഒസ്മനെലി CPL (അനറ്റോലിയിൽ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ), ക്സനുമ്ക്സ-ഗേൾസ് ഡോർമിറ്ററി, ക്സനുമ്ക്സ-ബലബന് എലിമെന്ററി സ്കൂൾ, ക്സനുമ്ക്സ-സ്കൂൾ പ്രീ-കിന്റർഗാർട്ടൻ ഒസ്മനെലി ചുമ്ഹുര്രിയെത് ഗെര്ചെക്ലെസ്̧തിരിയൊര്.ക്സനുമ്ക്സ വലിയ നിക്ഷേപം ഇക്കാലത്ത് , ക്സനുമ്ക്സ-സുരക്ഷാ ബിൽഡിംഗ്, ക്സനുമ്ക്സ-ഓര്മ്മകളെക്കാള് കെട്ടിടം, ക്സനുമ്ക്സ-കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ, ക്സനുമ്ക്സ-ഓര്മ്മകളെക്കാള് താമസം, ക്സനുമ്ക്സ-ഗൊവെര്നൊര്ശിപ് താമസസൗകര്യങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ-ദേശീയപാതകളും കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ച നഗര റോഡുകൾ കിലോമീറ്റർ, ക്സനുമ്ക്സ-തൊകി സെന്റർ തുടങ്ങിയ നിക്ഷേപംകൊണ്ട് ഒസ്മനെലി ൽ ബസാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒസ്മനെലി മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലർമാർ, സംഭാവനകൾ റജബ് ത്വയ്യിബ് ഉറുദുഗാന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നമ്മുടെ പ്രവിശ്യയിലെ, നമ്മുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ, നമ്മുടെ കൗൺസിൽ പ്രവിശ്യാ അംഗങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും, ഡെപ്യൂട്ടി ഹലില് എല്ദെമിര്, നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഗവർണർ, ഗവർണർ, നമ്മുടെ മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒസ്മനെലി ഓഫ് ലിദെരിമ്ജ് തെസ്̧കിലത്ıമ്ıജ്ıന് ബസ്̧കന്ıമ്ജ് ന് സംഘടന നടന്നത്.

ഒസ്മാനീലി ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഐക്യത്തിനും ഐക്യദാർഢ്യത്തിനും വേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനും നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഈ യൂണിയൻറെ സമൃദ്ധി വളരെ പെട്ടെന്നു പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഗതാഗതത്തിനിടയാക്കുന്ന വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്ന നാളുകളിൽ ഒസ്മാനീലി അനുഭവപ്പെടുന്നു. വലിയ ജനസാമാന്യങ്ങളായ അന്തരീക്ഷം, പ്രകൃതിസംഭവം, കാലാവസ്ഥ, ചരിത്രത്തിലുടനീളമുള്ള മൂല്യങ്ങൾ. നിക്ഷേപകർ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടശേഷം നിക്ഷേപത്തിനായി ഒസ്മാനീലിയിലേക്ക് വരുകയാണ്. ഒസ്മാനിയയിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം നല്ലതാണ്.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ