കോക്കെലിയുടെ 4. എടപ് കുറുസ്കിസ്മെ ട്രാം പ്രൊജക്റ്റ് വാഹിർണൈൻ ആയിരിക്കും

ഇന്ന് ജില്ലാ കെട്ടിടത്തിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എകെപി ഇസ്മിറ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ അയാസ് കുറുസെമിന് ട്രാം ലൈൻ വിപുലീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി.

ഇന്ന് ജില്ലാ കെട്ടിടത്തിൽ നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എകെപി ഇസ്മിറ്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ അയാസ് കുറുസെമിന് ട്രാം ലൈൻ വിപുലീകരിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകി. ട്രാം വായുവിലൂടെ കടന്നുപോകുമെന്ന് അയാസ് പ്രസ്താവിച്ചു. X 1. ക്സനുമ്ക്സ. ഒപ്പം 2. സ്റ്റേജുകൾക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ക്സനുമ്ക്സ. സ്റ്റേജായ കുറുസെമിനായി ട്രാം വായുവിലൂടെ കടന്നുപോകും. ചുരുക്കത്തിൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ അവധി പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഇരുമ്പ് വലകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്മിത്ത് പണിയും. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്മിറ്റ് ട്രാഫിക് വിശ്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശം ഉണ്ട് ”.

ഉറവിടം: വ്വ്വ്.കൊചെലിഗജെതെസി.ചൊമ്.ത് ആണ്

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ