ടെൻഡർ പ്രഖ്യാപനം: പേഴ്സണൽ സർവ്വീസ് (TÜDEMSAŞ)

സ്റ്റാഫ് സേവനം
തുർക്കിഷ് റയിൽവേ മെഷീനുകളെ INDUSTRY നഴ്സിംഗ് (തു̈ദെമ്സസ്̧)

പൊതുവായ തൊഴിൽ നിയമവും പിന്തുണ സേവനങ്ങളും വാങ്ങൽ 4734 പബ്ലിക് പ്രൊക്യുറംസ് നിയമത്തിൻറെ 19 ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് തുറന്ന ടെൻഡർ നടപടിയിലൂടെ സംഭരിക്കുന്നു. ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു:
ടെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2018 / 13435
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ
a) മേൽവിലാസം: കാഡി ബുർഹാനെട്ടിൻ മെഹ്. 58059 ശിവസ് സെന്റർ / SIVAS
ബി) ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഫാക്സ് നമ്പറും: 3462251818 / 1299-1300-01 - 3462235051
സി) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: auction@tudemsas.gov.tr
ഡോ) ടെൻഡർ രേഖയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം ഇവിടെ കാണാം: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ടെൻഡർ വിഷയത്തിന്റെ 2- സേവനം
a) ഗുണനിലവാരം, തരം, അളവ്:
ജനറൽ വർക്ക് ആന്റ് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് 28 പെൻ (170 വർക്കർ)
EKAP ൽ ടെൻഡർ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ബി) സ്ഥലം: TÜDEMSAŞ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്- SVVAS
c) കാലാവധി: ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം 01.03.2018, സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരണ തീയതി 31.12.2018

20 - ടെൻഡർ
a) സ്ഥലം: TÜDEMSAŞ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്- SVVAS
ബി) തീയതിയും സമയവും: 15.02.2018 - 14: 00

ഇഹലെ_ദൊകുമനി_ക്സനുമ്ക്സ_ക്സനുമ്ക്സ

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ