വാഡിസ്ഥാൻബുൾ ഹവാരയിൽ നിന്നുള്ള മെട്രോ

വദിസ്ഥാനു ഫിനൂക്കർ
വദിസ്ഥാനു ഫിനൂക്കർ

Metrodan Vadistanbul Havaray : Vadistanbul projesindeki alışveriş merkezi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Evyap Holding’e ait arsada Artaş İnşaat ve Invest İnşaat ortaklığıyla 103 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilen alışveriş merkezinde 270 mağaza yer alıyor. Kapalı alanın yanı sıra projede 760 metre uzunluğunda alışveriş caddesi de bulunuyor.

ഹവാറി IS വരുന്നു

പ്രോജക്റ്റിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് ഹവറെയ്ക്ക് ബന്ധമാണ്. ഷോപ്പിംഗ് കേന്ദ്രം സെയ്രംതെപെ ആ ഹവരയ് സേവനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മെട്രോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, അര്തസ് നിർമ്മാണ ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രൗഢസുലൈമാന്റെ ച്̧എതിംസയ വാഗ്ദാനം "തുർക്കി ആദ്യ സ്വകാര്യ ഹവര ഉള്ളിൽ വദിസ്തന്ബുല് പദ്ധതി അര്തസ് നിക്ഷേപത്തിൻറെയും നിർമ്മാണം ക്സനുമ്ക്സ ദശലക്ഷം യൂറോ നിക്ഷേപം ജീവൻ വന്നു. ഹമമാൻ, വണ്ടിത്തെബുൾ എ.വി.എമ്മിലെ ഭക്ഷണശാലയെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സെറേൺറ്റെപ് മെട്രോയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് എട്ടുമാസമെടുക്കും. ഒക്ടോബർ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ നടക്കും. Havaray 2 മിനുറ്റിന് 2 വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരും. ഹവാറയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ നൂറു കോടി ലിറികളിലും നിക്ഷേപിച്ചു.

രണ്ട് മാസം സൗജന്യമായി

ഹവാറെയുടെ എൺപതു മാസത്തെ സൌജന്യപ്രവർത്തനത്തിനു ശേഷം, മെറ്റൊപ്പൊളിറ്റൻ പൗരന്മാരെ സ്ഥലം മാറ്റിയ ശേഷം ഇസ്റ്റണൽ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. സെപ്തംബറിൽ തുറന്ന ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ 2% ന്റെ വിലക്കയറ്റത്തിലാണെന്ന് 14 സെറ്റിൻസയ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്ടിൽ ആയിരം പേരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാൾ ആവശ്യമാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള പുതിയ ഭവന നിർമ്മാണ പരിപാടികൾ പരിഗണിച്ച്, ഞങ്ങൾ പ്രതിമാസം 45 ദശലക്ഷം സന്ദർശകരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ