തുബ്ബ്ടാക്, TÜDEMSAŞ എന്നിവർ സംയുക്ത സംരംഭത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

വർക്ക് തുബിതക് കൂടെ തു̈ദെമ്സസ്̧ സംയുക്ത പദ്ധതിയുടെ തുടങ്ങി: തുബിതക് തു̈ദെമ്സസ്̧ "സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആന്തരിക കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ" തമ്മിലുള്ള നടത്തിയ പദ്ധതി തുടങ്ങി.


തുർക്കി റെയിൽവേ മെഷീൻസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻക് (തു̈ദെമ്സസ്̧) മാർച്ച് ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ "സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രോസസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം എന്ന" പ്രോജക്ടിൽ തുബിതക് തു̈ഷി̇ദെ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് തമ്മിലുള്ള തു̈ദെമ്സസ്̧ വീട്ടിൽ അടങ്ങുന്ന ഘട്ടമായാണ് ഒപ്പുവെച്ചു.

സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്, പ്രൊസസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇന്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചു.

പ്രധാന ലക്ഷ്യം താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:
കോർപ്പറേറ്റ് വിശകലനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഓഹരി ഉടമകൾ, നിലവിലുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ / സേവനങ്ങൾ, തുല്യതയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ. സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യം അവലോകനം ചെയ്യുക, ആവശ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക
• കോർപറേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കൽ
• നിലവിലുള്ള പ്രക്രിയകളുടെ വിശകലനം, ഉചിതമായ പ്രക്രിയ മോഡൽ, ശ്രേണിയിൽ നിർണ്ണയിക്കൽ, പ്രകടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, പ്രോസസ്, സംഘടനാ സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രക്രിയ മാനേജ്മെന്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനം
• മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരവും സുതാര്യവുമായ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും, സീനിയർ, നാഷണൽ മാനേജർമാരുടെയും, പ്രൊസസ് ഉടമകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആന്തരിക നിയന്ത്രണം വ്യവസ്ഥാപിതമായി സ്ഥാപിക്കുക.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ