ടിസിഡി ഡി ഫാമിലി ആർ ആൻഡ് ഡി കോൾച്ചറേഷൻ സമ്മിറ്റ് ആന്റ് ഫെയർ

ത്ച്ദ്ദ് കുടുംബം ആർ ആൻഡ് ഡി സഹകരണത്തിലൂടെയും ഉച്ചകോടിയിൽ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ: ത്ച്ദ്ദ് "ണം സിസ്റ്റംസ് ഭാവിയിൽ ഗവേഷണ സഹകരണം" എന്ന സ്പോൺസർഷിപ്പ് പ്രമേയം "ഉച്ചകോടിയിൽ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ആർ ആൻഡ് ഡി സഹകരണത്തിലൂടെയും" കീഴ് കീഴിൽ, ലെ ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ മെയ് ക്സനുമ്ക്സ തീയതി ഇസ്ടന്ബ്യൂല് പുല്ല്മന് കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന .


ത്ച്ദ്ദ്, "റിപ്പബ്ലിക് തുർക്കി സ്റ്റേറ്റ് റെയിൽവേ കുടുംബം" ഒരു മേൽക്കൂര കീഴിൽ സന്ദർശകരെ തുറക്കുന്നതിലൂടെ സബ്സിഡിയറി ട്രേഡ് പേര് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിലപാട് പൂർണ്ണ കുറിപ്പ് എടുത്തു. TCDD ഫാമിലി സ്റ്റാൻഡ്, ന്യായമായ കാലയളവിൽ സന്ദർശകരെ നിറഞ്ഞു.

AKA, BIR നമ്മുടെ വിശ്വാസ്യതകളിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഭാവന എ.കെ.

ഗവേഷണ സഹകരണത്തിലൂടെയും ഉച്ചകോടിയിൽ നിഷ്പക്ഷതയെയും "തുർക്കി വികസന വിഷൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക ഇക്കോ ഫ്രെയിമുകൾ ഗവേഷണ ഡി സഹകരണത്തിലൂടെയും" കീഴിൽ സംഘടിപ്പിച്ച മാരിടൈം ഗതാഗത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സുഅത് ഹയ്രി വിജി ഒരു പാനൽ ചർച്ച, ഒരു ഗവേഷണ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രാലയത്തിന് അഫിലിയേറ്റ് പ്രാദേശിക കൂടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒപ്പം ദേശീയ ഉത്പാദന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.

അദപാസരിയും അഫയോൺ-ഡാനിസിലി-ഇസ്പർട്ട / ബർദൂർ, ഡെനിസിലി പാർട്നേർമാർ എന്നിവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു റെയിൽവേ നിർമ്മാതാവിനെ റെയിൽവേക്ക് റെയിൽവേ ഒരു ദേശീയ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അൻകാർ YHT ഗാർ ആരിസിക്ക് ഒരു ദേശീയ സിഗ്നൽ സംവിധാനവും സ്ഥാപിച്ചു

തു̈ലൊമ്സസ്̧ പ്രാദേശിക, ദേശീയ ഡീസൽ എൻജിൻ, ഇ-ക്സനുമ്ക്സ തു̈ദെമ്സസ്̧ ലെ ദേശീയ ചരക്ക് കാറുകളുടെ വൈദ്യുത ലോക്കോ വിജി ചൂണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ആ, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഉടൻ ദേശീയ അതിവേഗ ട്രെയിൻ ഉത്പാദക റെയിലുകൾ ആയി ഡൗൺലോഡ് പറഞ്ഞു. പ്രസംഗം AKA അണ്ടർ, "ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ശക്തി. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി മതി, ഉറങ്ങി പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നു ".

BIRDAL: UŞ TCDD കുടുംബാംഗങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റിയും മനോഹരമായ ഒരു ടേബിൾ മാത്രമുള്ള BIR

ന്യായമായ സംഘടന കമ്പനിയിലെ മാരിടൈം ഗതാഗത കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മന്ത്രാലയം ഡെപ്യൂട്ടി ഓർഹാൻ ബിര്ദല് പങ്കെടുക്കുന്ന ട്രേഡ് ടെലിവിഷൻ, ത്ച്ദ്ദ് ആൻഡ് മേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം ഞങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ കണ്ടെത്തി പ്രദർശനം സംഭവങ്ങളാണ് മന്ത്രാലയം സംഘടന ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ബിര്ദല്, "നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഗവേഷണ ഡി ഉച്ചകോടിയിൽ പ്രധാന കണ്ടു ട്രേഡ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തിരിച്ചറിവ് വലിയ പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ത്ച്ദ്ദ് ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഒരു വശത്ത് കാണാൻ പോലെ, അവർ ത്ച്ദ്ദ് കുടുംബത്തിന്റെ കുടക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ചു സ്ഥാപിച്ച അനുബന്ധകങ്ങളും കൂടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അവരുടെ മുമ്പിൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് എയർപോർട്ടുകളുടെ ഒരു നിലപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ മന്ത്രാലയത്തിനുവേണ്ടി അവർ ഒരു മനോഹരമായ മേശ സൃഷ്ടിച്ചു. ഞാൻ നന്ദി

കാവാക്, ഇസി മെഷേബുഷ് ദേശീയ ട്രെയിനിംഗ് എ കെ

"സഹകരണത്തിനുള്ള ഗതാഗതവും ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജീസ് അവസരങ്ങൾ" ത്ച്ദ്ദ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ Murat Poplar റെയിൽവേ മേഖലയിൽ ആവശ്യകതകൾ പാനൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ക്സനുമ്ക്സ വർഷം വരെ ആകർഷിക്കുന്നു നമ്പർ വണ്ടി കൊണ്ട് വാങ്ങൽ വില ശ്രദ്ധ വലിച്ചു.

ഇന്ന് തുർക്കി ക്സനുമ്ക്സ കിലോമീറ്റർ റയിൽ ടാർഗറ്റ് ക്സനുമ്ക്സ ൽ ക്സനുമ്ക്സ വർഷം ഈ വരികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതുമായ വാഹനങ്ങൾ വിതരണം കൂടെ, നീക്കം Poplar കിലോമീറ്റർ ഓർമിപ്പിക്കുക ചെയ്തു എന്നതാണ്, അവർ അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ വലിയ വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് പറഞ്ഞു. റെയില്വേ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈ വില ഏതാണ്ട് 500 കോടി യൂറോ വരും എന്ന് കാവക്ക് പറഞ്ഞു. ഇസ്താൻബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരസഭയുടെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്താൽ, ഇത് ഏകദേശം 8 ബില്യൺ യൂറോയാണ്. ദേശീയ, ദേശീയ ഉൽപ്പാദനത്തോടുകൂടിയ റെയിൽ വാഹനങ്ങൾ എങ്ങനെ നിറവേറ്റണമെന്നത് ഈ പട്ടികയിൽ കാണാം. ടി.സി.ഡി.ഡബ്ല്യു, ദേശീയ ട്രെയിൻ പദ്ധതികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു.അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ