ടി സി ഡി ഡി വാൻഗോ ഫുയർ മാനേജ്മെൻറ് വർക്കർ ഇസാ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊക്യുറെമെന്റ്

ടിസിഡിഡി വാൻഗ്ലെ ഫെറീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഫുഡ് സർവീസും വിതരണവും
ടർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റെയ്ൽവെസ് മാനേജ്മെന്റ് (ടിസിഡിഡി) വാൻഗോൽ ഫെർബിറ്റ് ബിസിനസ്സ് അഡ്മിനിസിറ്റേഷൻ


ടിസിഡിഡി വംഗോളു ഫെറി ഡയറക്ടറേറ്റ് വർക്കർ ഡൈനിംഗ് ഹോമുകൾ 01072017-31122017 6 പ്രതിമാസം 3 സ്റ്റാഫ് നിർമ്മാണത്തിനും വിതരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള തീയതികൾ (മെറ്റീരിയലുകൾ ഉൾപ്പെടെ) വാങ്ങലും വാങ്ങലും (വാങ്ങൽ ഉൾപ്പെടെ). ടെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:
ടെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2017 / 237145
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ
a) മേൽവിലാസം: കലേ മെഹാലീലി അഹ്ലാത് യോലോ കഡ്. 50 TATVAN / BITLIS
ബി) ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഫാക്സ് നമ്പറും: 4348278040 - 4348278043
സി) ഇ-മെയിൽ വിലാസം:
) ടെണ്ടർ പ്രമാണം കാണാനാകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

ടെൻഡർ വിഷയത്തിന്റെ 2- സേവനം
a) ഗുണനിലവാരം, തരം, അളവ്:
ടിസിഡിഡി വംഗോളു ഫെറി ഡയറക്ടറേറ്റ് വർക്കർ ഡൈനിംഗ് ഹോംപേജ് എക്സ്നുക്സ്-എക്സ്നൂക്സ് തീയതികൾ എക്സ്നൂക്സ് പ്രതിമാസ സമയവും ഡൈനർ നിർമ്മാണവും വിതരണവും (മെറ്റീരിയൽ ഉൾപ്പെടെ)
EKAP ൽ ടെൻഡർ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
b) സ്ഥലം: ടിസിഡിഡി വംഗോളു ഫെറി ഓഫീസ് തത്വാൻ / ബെറ്റ്‌ലസ്
c) കാലാവധി: ആരംഭിക്കുന്ന ദിവസം 01.07.2017, സൃഷ്ടി പൂർത്തീകരണ തീയതി 31.12.2017

20 - ടെൻഡർ
a) സ്ഥലം: ടിസിഡിഡി വംഗോലു ഫെറി ഓഫീസ് കേൽ നീഗ്‌ബോർഡ് അഹ്ലത് യോലു കാഡ്. 50 13200 - തത്വാൻ / ബിറ്റ്‌ലി
ബി) തീയതിയും സമയവും: 30.05.2017 - 10: 00

ഇഹലെ_ദൊകുമനി_ക്സനുമ്ക്സ_ക്സനുമ്ക്സ

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.


റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ