യാപ്ഗി മെർസ്കിയിലെ അവാഷ്-കോംബോൾച്ച-ഹാരേ ജീബയ റെയിൽവേ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ

അവാഷ്-കൊംബോൾച-ഹര ഗെബയ റെയിൽ‌വേ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡിസൈൻ‌ സെന്ററിൽ‌ നിന്നും: എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള സിംഗിൾ-ലൈൻ അവാഷ്-കൊംബോൾ‌ച-ഹര ഗെബയ റെയിൽ‌വേ പദ്ധതി അവാഷിന്റെ വടക്കുകിഴക്ക് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്ക് തുടരുകയും കൊമ്പോൽ‌ച വഴി വെൽ‌ഡിയയിലെത്തുകയും ചെയ്യും.


യാത്രക്കാരുടെയും ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിൻറെയും സംഭാവനയ്‌ക്ക് പുറമേ, ജിബൂട്ടി തുറമുഖം വഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഈ റെയിൽ‌വേ പാത രാജ്യത്തിന്റെ വടക്കൻ ഭാഗവും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും.

ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ ബഡ്ജറ്റുള്ള എക്സ്നുംസ് അവാഷ്-കൊംബോൾച-ഹര ഗെബയ റെയിൽ‌വേ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാകും, കൂടാതെ എല്ലാ ഡിസൈൻ ജോലികളും യാപെ മെർക്കെസി നടത്തും. 1,7 കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ലൈനിന് പുറമേ, 42 കിലോമീറ്റർ സ്റ്റേഷൻ ലൈനുകൾ, 389 കിലോമീറ്റർ അറ്റകുറ്റപ്പണി ലൈനുകൾ, കൂടാതെ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മിച്ച റെയിൽ‌വേ നീളം എന്നിവയും 18 കിലോമീറ്റർ കണ്ടെത്തും.റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ