ടെൻഡർ പ്രഖ്യാപനം: ജോലിസ്ഥലത്തെ ഡെന്റൽ സർവീസ് എടുക്കും (TÜDEMSAŞ)

ജോലിസ്ഥലത്തെ ഫിസിഷ്യൻ സേവനം ലഭിക്കും
തുർക്കിഷ് റയിൽവേ മെഷീനുകളെ INDUSTRY നഴ്സിംഗ് (തു̈ദെമ്സസ്̧)
പബ്ലിക് പ്രൊക്യുർമെന്റ് നിയമ നമ്പർ 4734 ന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 അനുസരിച്ച് ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ നടപടിക്രമത്തിലൂടെ ഒക്യുപേഷണൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സംഭരണം വാങ്ങും. ടെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു:
ടെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2016 / 243845
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ
a) മേൽവിലാസം: കാഡി ബുർഹാനെട്ടിൻ മെഹ്. 58059 ശിവസ് സെന്റർ / SIVAS
ബി) ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഫാക്സ് നമ്പറും: 3462251818 / 4699-4683 - 3462235051
സി) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: auction@tudemsas.gov.tr
ഡോ) ടെൻഡർ രേഖയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം ഇവിടെ കാണാം: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ടെൻഡർ വിഷയത്തിന്റെ 2- സേവനം
a) ഗുണനിലവാരം, തരം, അളവ്:
5.076 വാച്ച് (1 നിറഞ്ഞു, 1 പാർട്ട് ടൈം) സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ അനുസരിച്ച് ജോലിസ്ഥലത്തെ വൈദ്യൻ
EKAP ൽ ടെൻഡർ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ബി) സ്ഥലം: TÜDEMSAŞ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്- SVVAS
c) കാലാവധി: ആരംഭ തീയതി മുതൽ 24 (ഇരുപത്തിനാല്) മാസം
20 - ടെൻഡർ
a) സ്ഥലം: TÜDEMSAŞ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്- SVVAS
ബി) തീയതിയും സമയവും: 25.07.2016 - 14: 00

ഇഹലെ_ദൊകുമനി_ക്സനുമ്ക്സ_ക്സനുമ്ക്സ
യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ