ടെണ്ടർ അറിയിപ്പ്: ഗെബ്സിക്കും കോസെക്കിക്കും ഇടയിലുള്ള YHT ലൈനിലും മർമരേ ലൈനിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്രികയ്ക്കായി സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങും.

TCDD പ്ലാന്റ് 1. റിജണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഹെയ്ദർപാസ
ഗെബ്സിക്കും കോസെക്കിക്കും ഇടയിലുള്ള YHT ലൈനിലും മർമരേ ലൈനിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്രികയ്ക്കായി സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങും.
ചുമതലയും സബ്ജക്റ്റിയുടെ വിഷയങ്ങളും
ആർട്ടിക്കിൾ 1 - ബിസിനസ് ഉടമ വിവരങ്ങൾ

ക്സനുമ്ക്സ. ബിസിനസിന്റെ ഉടമ;

a) പേര്: TCDD കമ്പനി 1 റീജണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് Haydarpaşa

ബി) മേൽവിലാസം: ടി.സി.ഡി.ഡി.എൻ. ഡയറക്ടറേറ്റ് ബ്യൂറോ കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് ഹാൾ 1.Kat

ഹയ്ദര്പസ / ഇസ്ടന്ബ്യൂല്

സി) ഫോൺ നമ്പർ: (0216) 337 82 14

d) ഫാക്സ് നമ്പർ: 0216 337 82 14

e) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: -

f) പ്രസക്തരായ വ്യക്തികളുടെ പേരു / പേര്: Suat AKCAN കമ്മീഷന്റെ ചീഫ്

ക്സനുമ്ക്സ. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

ആർട്ടിക്കിൾ XX- ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ

a) ടെൻഡറിന് വിധേയമായ സാധനങ്ങളുടെ പേര്: ഗെബ്സിക്കും കോസെക്കിക്കും ഇടയിലുള്ള YHT ലൈനിലും മർമരേ ലൈനിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിയറുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത പട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണം.

ബി) ജെ.സി. സി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2015 / 26787

സി) അളവും തരവും: ഗെബ്സിക്കും കോസെക്കിക്കും ഇടയിലുള്ള YHT ലൈനിലും മർമരേ ലൈനിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിയറുകൾക്കായുള്ള ആവശ്യകത പട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കിയ സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണം

d) ഡെലിവറി സ്ഥലം: റോഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ്

e) മറ്റ് വിവരങ്ങൾ: സാങ്കേതിക പ്രത്യേകതകൾ പ്രകാരം

ആർട്ടിക്കിൾ 3- ടെൻഡർ ഇൻഫർമേഷൻ

ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ;

ടെണ്ടർ ടെണ്ടർ: ടെൻഡർ നടപടിക്രമം തുറക്കുക

b) ടെൻഡറിൻറെ വിലാസങ്ങൾ: TCDD ഓപ്പറേഷൻ l. റീജണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സർവീസ് പ്രൊക്യുമെൻറ് ടെണ്ടർ കമീഷൻ

സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം 3. ഫ്ലോർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് H.Paşa / İSTANBUL

സി) ടെൻഡർ തീയതി: 03.04.2015

d) ടെൻഡർ സമയം: 15: 00

e) ടെൻഡർ കമ്മീഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം: ടി സി ഡി ഡി കമ്പനി l. റീജണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, സർവീസ് പ്രൊക്യുമെൻറ് ടെണ്ടർ കമീഷൻ

സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം 3. ഫ്ലോർ കമ്മീഷൻ ഓഫീസ് H.Paşa / İSTANBUL

ടെൻഡർ പ്രമാണങ്ങൾ

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.

ലെവന്റ് ഓസനെക്കുറിച്ച്
എല്ലാ വർഷവും, ഹൈ-സ്പീഡ് റെയിൽ മേഖലയിൽ, വളരുന്ന തുർക്കി യൂറോപ്യൻ നേതാവ്. അതിവേഗ ട്രെയിനുകളിൽ നിന്ന് ഈ വേഗത കൈവരിക്കുന്ന റെയിൽ‌വേയിലെ നിക്ഷേപം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നഗരത്തിലെ ഗതാഗതത്തിനായി നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളോടെ, ആഭ്യന്തര ഉൽ‌പാദനം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ പല കമ്പനികളുടെ നക്ഷത്രങ്ങളും തിളങ്ങുന്നു. പ്രാദേശിക ട്രാം, ലൈറ്റ് റെയിൽ, സബ്‌വേ കമ്പനികൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് പുറമേ ടർക്കിഷ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെൻ നാഷണൽ ട്രെയിൻ ”ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഈ അഭിമാനകരമായ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.