മെസിഡിയെക്കോയ് മഹ്മുത്ബെ മെട്രോ റൂട്ടും ദൈർഘ്യവും

മെസിടൈക്കോക്കി മെഹ്മുത്തെയ് മെട്രോ ഗുസ്ഗഹായി ആൻഡ് സസിലിലേ
മെസിടൈക്കോക്കി മെഹ്മുത്തെയ് മെട്രോ ഗുസ്ഗഹായി ആൻഡ് സസിലിലേ

മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്‌ബെ മെട്രോ റൂട്ടും സമയവും: മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്‌ബെ മെട്രോ ലൈൻ 18 ലൈനിൽ മൈലേജ് 15 സ്റ്റേഷൻ മറ്റ് ലൈനുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇസ്താംബൂളിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രവേശനം കുറയ്ക്കുന്നു.


“എല്ലായിടത്തും മെട്രോ എല്ലായിടത്തും മെട്രോ ഡി” എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഗതാഗത ശൃംഖല നിരന്തരം വികസിപ്പിച്ച ഇസ്താംബുൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മഹ്മുത്ബെ മെട്രോയുടെ സന്തോഷവാർത്ത നൽകി.

Kabataş മഹ്മൂത്‌ബെ മെട്രോ പാതയുടെ ആദ്യ ഘട്ടമായ മെസിഡിയേകി മഹ്മുത്‌ബെ സബ്‌വേയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. പൂർത്തിയായാൽ, രണ്ട് ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രാ സമയം 26 മഹ്മൂത്‌ബെയ്ക്ക് ശേഷം മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്ബെ മെട്രോ പാത ബഹീഹിഹറിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.

മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്ബെ മെട്രോ റൂട്ട്

മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്ബെ മെട്രോ റൂട്ട് ഇനിപ്പറയുന്നതായിരിക്കും;

 • മെചിദിയെകൊ̈യ്
 • വെള്ളച്ചാട്ടം
 • എയുപ്
 • നുര്തെപെ
 • അലിബെയ്കൊ̈യ്
 • യെസ്̧ഇല്പ്ıനര്
 • നേരിട്ട് Veysel ബന്ധപ്പെടുക
 • അക്സ്̧എമ്സെത്തിന്
 • നേരിട്ട് Kazım ബന്ധപ്പെടുക
 • യെനിമഹല്ലെ
 • ബ്ലാക് സീ സമീപം
 • ഗിയിമ്കെംത്-തെക്സ്തില്കെംത്
 • നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സമീപസ്ഥലം
 • ഗൊ̈ജ്തെപെ
 • മഹ്മുത്ബെയ്

മണിക്കൂറിൽ 70 ആയിരം പൗരന്മാർക്ക് സേവനം നൽകുന്ന ഈ ലൈൻ മറ്റ് മെട്രോ ലൈനുകളുമായി ഗതാഗതം സംയോജിപ്പിക്കുകയും ഇസ്താംബൂളിന്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് ഗതാഗതം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്ബെ മെട്രോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈംസ്

മെസിഡിയേക്കെ മഹ്മുത്‌ബെ സബ്‌വേ ഇനിപ്പറയുന്നതായിരിക്കും;

 • 26- ൽ നിന്ന് മഹ്മുത്ബെ മെസിഡിയേക്കെ മിനിറ്റ്
 • Kağıthane Mecidiyeköy 4,5 മിനിറ്റ്
 • Alibeyk Ty Taksim 12 മിനിറ്റ്
 • കഗിതാനെ ഉസ്കുദാർ 26 മിനിറ്റ്
 • Tekstilkent Mecidiyeköy 20,5 മിനിറ്റ്
 • കാഗ്ലയൻ യെനികാപി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മിനിറ്റ്
 • Alibeyk Boy Bostancı 47 മിനിറ്റ്
 • കാഗ്ലയൻ ഉസ്കുദാർ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മിനിറ്റ്
 • Ranmraniye Kağıthane 39,5 മിനിറ്റ്
 • ഐപ് (അലിബെയ്കി) Kadıköy 36,5 മിനിറ്റ്
 • Besiktas Mecidiyekoy 5,5 മിനിറ്റ്
 • Besiktas Kagithane 10 മിനിറ്റ്
 • ബെസിക്താസ് മഹ്മുത്‌ബെ 31,5 മിനിറ്റ്
 • Besiktas Alibeyköy 12,5 മിനിറ്റ്
 • Besiktas Etiler 13 മിനിറ്റ്
 • ബെസിക്ടാസ് സാരിയർ ഹാസിയോസ്മാൻ എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് മിനിറ്റ്
 • ബഹീഹെഹിർ മഹ്മുത്‌ബെ 21 മിനിറ്റ്
 • ബഹീഹിഹർ മെസിഡിയേക്കെ 47 മിനിറ്റ്
 • ബഹ്‌സെഹീർ ബെസിക്താസ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് മിനിറ്റ്
 • Halkalı മാസ് ഹ ousing സിംഗ് ബെസിക്ടാസ് 38,5 മിനിറ്റ്


അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ