അങ്കാര മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൈ ടീം ടീം ഇൽഗസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൂൾ ടീം ടീം ഇൽഗാസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്കൂൾ ടീം അതിന്റെ പ്രീ-മത്സര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇൽഗാസ് യിൽഡിസ്റ്റെപ്പ് സ്കൂൾ സെന്ററിൽ നടത്തുന്നു. യോൾഡസ്റ്റെപ് അർമർ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുന്ന കായികതാരങ്ങൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും 2 പരിശീലനം നൽകി വ്യായാമം തുടരുന്നു. ഇൽഗാസിന്റെ മഞ്ഞു ഗുണനിലവാരത്തിലും അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വടക്കൻ അച്ചടക്ക സ്കീയിംഗ് ട്രാക്കിലും ഒരുക്കങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് ടീം കോച്ച് ഫാത്തിഹ് യക്സൽ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേജ് റേസുകളിൽ ഞങ്ങൾ 1 മെഡലുകൾ നേടി. ഇൽ‌ഗാസിൽ‌ 23.etap റേസുകൾ‌ക്കായുള്ള ഞങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ തുടരുന്നു.സെമസ്റ്ററിലെ ഇൽ‌ഗാസിൽ‌ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പ്‌ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ തുടരും. ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തുർക്കി ക്സനുമ്ക്സ.എതപ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ റേസിങ് .ഒപ്പം എന്നതാണ്. ക്സനുമ്ക്സ. ഞങ്ങൾ വിജയം ഘട്ടത്തിൽ എങ്കിൽ, അത്ലറ്റുകൾ തുർക്കി ൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ക്വാട്ട കവിയാൻ ഘട്ടത്തിൽ പോകും. സ്കീ വെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ കിഴക്കൻ ഗ്രൂപ്പായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ ഗ്രൂപ്പാണ്. ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ആൺ പെൺ അത്ലറ്റുകൾ അങ്കാറ ബി.ബി. തുർക്കി ക്സനുമ്ക്സ വർഷം ക്സനുമ്ക്സ ൽ സ്കീകൾ, ശൈത്യകാലത്ത് കായിക അടങ്ങുന്ന., എഴുതാനും തുർക്കി വീൽചെയർ സ്കീയിംഗ് ചാമ്പ്യൻ തലക്കെട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.