എന്താണ് ERTMS / ETCS? - റെയിൽവേ ടെക്നോളജീസ്

എന്താണ് ERTMS / ETCS? - റെയിൽവേ ടെക്നോളജീസ്: യൂറോപ്യൻ ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണ സംവിധാനമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള തീവണ്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിഗ്നലിങ് രീതി.


അന്താരാഷ്ട്ര റെയിൽ ഗതാഗത റെയിൽ പുറമേ തീവ്രത ചെയ്തു വർധിക്കുമ്പോഴും ഇനിയൊട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സമാന്തരമായി. വ്യത്യസ്ത സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ സംക്രമണം നിർമ്മിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ യസ്̧അന്മ്ıº, അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കോ, രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ റെയിൽവേ പോസുകൾ പ്രകാരം മറികടക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ മാറ്റാൻ. ഇതുകൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത സിഗ്നൽ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകേണ്ടതാണ്. അതിരുകൾ പതുക്കെ ഉയർത്തി ഈ കാരണങ്ങൾ വിപരീതമായി റെയിൽവേ ട്രാഫിക്, എര്ത്മ്സ് (യൂറോപ്യൻ റെയിൽ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം) ബാധിക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ, വർധന എല്ലാ ദിവസവും നിരക്ക് ട്രെയിനുകൾ എവിടെ, യൂറോപ്യൻ റെയിൽ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പേരിൽ ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ലക്ഷ്യം; യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരൊറ്റ സിഗ്നലിംഗ് ഭാഷയുടെ ഉപയോഗം. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൂടാതെ സ്വന്തം ഉപയോഗം പാറ്റേണുകൾ, ഈ സിംയലിജ്യസ്യൊ പങ്കാളികളുടെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചതിനുശേഷം ഒഴികെ ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ. അങ്ങനെ, ട്രെയിനിൽ സിഗ്നലിങ് ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു ഫാസ്റ്റ് സുരക്ഷിതമായും റെയിൽ ട്രാഫിക് ഒഴിവാകുന്നു ത്രച്ക്സിദെ സൃഷ്ടിച്ച വ്യത്യാസങ്ങൾ രാജ്യത്തും പരിവർത്തനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചു. റെയിൽവേ ട്രാഫിക്ക് മാത്രം മതിയാകുന്നില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ, തകരാർ മുഖേന കുറയ്ക്കുന്നതിന് സുരക്ഷിതമായി പണി ചെയ്യാൻ, ട്രെയിനുകൾ വിദൂരമായി ഒരു സിസ്റ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ വികസിപ്പിച്ച വേണം. ഈ വിടവ് നികത്താൻ ETCS വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. , വികസിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വിവര-വാർത്താവിനിമയ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യം ട്രെയിനിലോ, അത് കുറച്ച് ട്രെയിൻ വടികൊണ്ട്, എര്ത്മ്സ് ഒരു വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഗതാഗതം, എത്ച്സ് അവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ജി.എസ്.എം-ആർ ഒരു സംയോജനമായോ യോഗ്യത അവകാശം വിഭവമാണ്, ട്രെയിൻ വിവരവും എത്തിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങൾ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തി.

ERTMS / ETCS എന്ന പേരിൽ ഈ പേര് കടന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ, തീവ്രത്തിലുള്ള എ.ടി.എം.എം.എസ് / ഇസിഎസ്എസ് സിഗ്നലുകൾ, ഡാറ്റാ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന്. കൺട്രോൾ സെന്റർ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്ന രേഖ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി ട്രെയിനിന്റെ വേഗത വേഗത കണക്കിലെടുത്ത് എൻജിനീയർ ഈ സിഗ്നൽ സന്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു. വേഗതയുടെ പരിധി കവിഞ്ഞെങ്കിൽ, എഞ്ചിനീയർ ഒരു അലേർട്ട് അയയ്ക്കുന്നു. മെക്കാനിക്കിൽ നിന്ന് യാതൊരു പ്രതികരണവും വന്നാൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തിര ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയോ ട്രെയിൻ നിർത്തുകയോ ചെയ്യും. എമറ്റിന്റെ / എ സി സി എസ് നിലവാരത്തെ ആശ്രയിച്ച്, മന്ദഗതിയിലായോ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്തലാക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻജിനീയർ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ സെന്ററും കാണാവുന്നതാണ്. തീവണ്ടി ഗതാഗതവും ലൈനുകളുടെ വൈവിധ്യവും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രവും സിഗ്നലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ, ഓരോ ലെവലിന്റെ വ്യത്യസ്ത സവിശേഷതകളും സംയോജിപ്പിച്ച് മിക്സഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാം.
ERTMS / ETCS ൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് GSM-R ആണ്.

ജി.എസ്.എം-ആർ: ജിഎസ്എം (മൊബൈൽ ചൊംമുതചിഒ ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം), ഈ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ആഗോള മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ വിളിച്ചു, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം ഏതാണ്ട് ഒരു നിസ്തുല ഉപകരണമാണ്. റേഡിയോ തരംഗങ്ങൾ, കാരണം ഗതാഗത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വഴി റസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭൂമി തടയുന്നത് എത്തിച്ചേരാനായില്ല, ചെറിയ പ്രാദേശിക റേഡിയോകളും (ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളാക്കി) ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ സാരമില്ല എവിടെ നിലവിലുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളിലോ തടസ്സമില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. തീർച്ചയായും, ബേസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത ദൂരത്തിൽ ഡാറ്റ അയയ്ക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം ഉണ്ട്. ഈ ശക്തി പര്യാപ്തമായ മറ്റൊരു സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ, കവറേജ് ഏരിയ വികസിപ്പിക്കുന്നു.

R അവസാനം, മകന്റെ വാക്കിന്റെ തുടക്കമാണ് മകൻ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഈ സംവിധാനം, റെയിൽവേ രൂപകല്പനയുടെ ഒരു രൂപമാണ്. പരസ്പരം അടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈനുകൾക്കും അതിർത്തിക്കുമിടയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ബേസ് സ്റ്റേഷൻ. തുരങ്കത്തിന്റെ നീളം അനുസരിച്ച് തുരങ്കത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ബേസ് സ്റ്റേഷൻ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസൈനിംഗിന്റെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ കേന്ദ്രവും ട്രെയിനിലെ ജീവനക്കാരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിരുന്നാലും, അതിവേഗ ഡാറ്റാ കൈമാറ്റ ടെക്നിക്കുകൾ വികസിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, റിമോട്ട് ട്രെയിൻ നിയന്ത്രണത്തിനായുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സിഗ്നലിങ്, ട്രെയിൻ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി ട്രെയിനും കേന്ദ്രവും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുപ്രധാനമാണ്.

ERTMS / ETCS ലെവൽ 1:
നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്കാര-ഇസ്താംബുളിൽ അതിവേഗ തീവണ്ടിപാതയിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഷോർട്ട് പരിധി റേഡിയോ തിരമാല, ആന്റിന വരി അരികുകളും ൽ ഇംബെദ്ദെദ് ലൈൻ അയയ്ക്കുന്നത് വെളിച്ചം സിഗ്നൽ നിറം സൂചകം സ്ഥാപിച്ച്, സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ, ട്രെയിൻ വഴി: (ട്ര്യാവര്സ് ന് വൈദ്യുതകാന്തിക തരംഗങ്ങൾ വഴി, വരിയിൽ അറ്റാച്ച് റെയിൽ കോൺടാക്റ്റ് സ്ഥാപിക്കുകയും സെൻസറുകൾ ആകുന്നു ബലിസ്), ബലിസെ സിസ്റ്റം ലൈനിലാണ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നു മുന്നിലേക്ക്. ബ്ളോക്ക് സിഗ്നലിങ് ഒരു സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റമാണ്. പരമാവധി വേഗത ട്രെയിൻ ആൻഡ് തുരങ്കം നിർത്തും പോയിൻറ് നിന്ന് അടുത്ത ബ്ലോക്ക്, നടക്കും, മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ലൈൻ ഉപകരണങ്ങൾ അത് കർവുകൾ പോലെ ട്രെയിൻ വേഗത വേണ്ടി ഘടകങ്ങൾ, ട്രെയിനിൽ അല്ഗ്ıല്ıയ്ıച്ı പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യുന്നു. ഈ സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ട്രെയിൻ / എത്ച്സ് പ്രോസസർ എര്ത്മ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ടും പോലെ ട്രെയിൻ കൺസോളിൽ വിവരങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ട്രെയിൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കമ്പ്യൂട്ടറും ബന്ധപ്പെട്ട മോണിറ്റർ വഴി യന്തവിദഗ്ധന് കൈമാറി ദ്രെക്ത്. ഇതിനുപുറമെ, വരിയുടെ വശത്തുള്ള നേരിയ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം സിഗ്നലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. സിഗ്നൽ വിവരം പിന്തുടരുന്നില്ലെങ്കിൽ, ട്രെയിൻ അടിയന്തിര ബ്രേക്കിംഗിലേക്ക് മാറുന്നു. മാത്രമല്ല, വേഗത കുറഞ്ഞ പരിധി കവിയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് മെഷിനിസ്റ്റ്, ഉടൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു സ്ട്രോക്ക് നിരക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച അയച്ചത്. വേഗത തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ട്രെയിൻ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനു ശേഷം, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത തീവണ്ടികൾ അടിയന്തിര ബ്രേക്കിംഗിലാണ്.

ഉപയോഗിച്ച ലൈനുകളിലേക്ക് സിടിസി സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം എളുപ്പത്തിൽ ചേർത്ത് മറ്റു ലെവലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ലളിതമായി സജ്ജീകരിക്കാം. മറ്റ് നിലവാരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത്. കാരണം ഇത് പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള പരമ്പരാഗത രീതികൾക്കും പഴയ തരം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ലോക്കോമോട്ടിക്കും അനുയോജ്യമാണ്.

ERTMS / ETCS ലെവൽ 2:
ട്രെയിനിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലിങ് വിവരങ്ങൾ ട്രെയിനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ജിഎസ്എം-ആർ വഴി സിഗ്നൽ സംവിധാനമാണ്. ബ്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രയോഗിച്ചു. ഈ സംവിധാനത്തിൽ ലൈനിനടുത്ത് മറ്റ് സിഗ്നൽ ഉപകരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്, അല്ലാതെ ട്രെയിൻ ബ്ലോക്കിലല്ലാതെ, അസാധാരണമായ അല്ലെങ്കിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ട്രീറ്റിന് എടിഎസ് കടന്നുപോകാം. ഈ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പ്രയോജനം അത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള സിഗ്നൽ മാറ്റങ്ങൾ തൽക്ഷണം കൈമാറാക്കുമെന്നതാണ്. ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ, കോഴ്സ് സമയത്ത്, മെഷന്റെ ദൃശ്യമായ അടയാളങ്ങളുടെ അറ്റത്തിന് അറ്റകുറ്റപണി ചെയ്യില്ല, ഇത് എഞ്ചിനീയർ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത ട്രെയിനുകൾക്ക് അവരുടെ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഇലക്ട്രോണിക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനമോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക്, ട്രെയിൻ നിർത്തുന്നതിന് പകരം സ്പീഡ് സ്പീഡ് വേഗത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ജി.എസ്.എം-ആർ വഴി ട്രാൻസിനു ആവശ്യമായ നിയന്ത്രണം വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കും. തീവണ്ടിയിൽ ERTMS / ETCS കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് പ്രോസസ് ചെയ്ത വിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ നാവിഗേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ട്രെയിനുകളിലോ ട്രെയിനുകളിലോ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇടവേളകളിൽ ഇടവേളകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്രെയിനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അനാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ട്രാഫിക് സ്റ്റോപ്പുകൾ തടയും.

കൂടാതെ, ഈ സിസ്റ്റം ജി.എസ്.എം-ആർ, അത് ജിഎസ്എം-ആർ റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ തടസ്സം സാഹചര്യത്തിൽ, സിംയലിജ്യസ്യൊ വിവരങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അവശ്യമായ പ്രധാനപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലനം സ്വയം നിർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് സിസ്റ്റം പരമാവധി പരമ്പരാഗത സ്പീഡ് പരിധി ഉണ്ട് ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത വേഗത പരിധിക്കുള്ള രൂപത്തിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് വഴിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിഷ്വൽ സിഗ്നലിങ് ഉപകരണങ്ങളും ബാലിസ് കൺട്രോളും തുടരുകയും ചെയ്യാം.

ERTMS / ETCS ലെവൽ 3:
ഇലക്ട്രോണിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സിന്റെ തുടർച്ചയായ വികസനം കാരണം ചില ഇടവേളകളിൽ വ്യത്യസ്ത പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു സംവിധാനമാണിത്. ട്രെയിൻ പൂർണമായും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജി.എസ്.എം-ആർ ആണ്. സിഗ്നലിങ് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതൊഴികെ ട്രെയിൻ വിദൂരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ ജിഎസ്എം- ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ട്രെയിനിന്റെയും എ.ടി.എസ്സിന്റെയും ലൊക്കേഷൻ പരിശോധനയ്ക്കായി ലൈനിലെ ട്രാക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ബ്ലോക്ക് സിഗ്നൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ ട്രെയിനിന്റെ ചലനം മീറ്ററാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ വേഗതയെ ആശ്രയിച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വഴിയും ബലിസറുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതുമാണ്. എന്താണ് ആവശ്യമാണ്, മെഷിനിസ്റ്റ് കൺസോളിൽ മോണിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഞാനിപ്പോഴും, പരിശീലനം സിഗ്നൽ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദിസ്പത്ഛെര്സ് മോണിറ്റർ ലഭ്യമാകുന്നു. നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ട്രെയിനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള, എര്ത്മ്സ് / എത്ച്സ് സിംയലിജ്യസ്യൊ എൻകോഡ് പ്രോസസർ വിവരങ്ങൾ തുടർച്ചയായി എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി തന്നെ. നാവിഗേഷൻ വിവരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ട്രെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ കൈമാറുന്നു. ട്രെയിൻ കംപ്യൂട്ടർ കൺസോൾ മോണിറ്റർ വഴി മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് ഈ നാവിഗേഷൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറും. ട്രെയിൻ നിയന്ത്രിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും പരിശോധിക്കുന്നു. വിമാനങ്ങളിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് പൈലറ്റ് സംവിധാനം പോലെ, മെക്കാനിക് ഇല്ലാതെ ട്രെയിൻ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. എക്സ്എംഎൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളിൽ കയറിയ ട്രെയിനുകൾ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മാത്രം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതല്ല.

ട്രാഫിക് അനാവശ്യമായി നിർത്തുന്നതിനും എഞ്ചിനീയർ പിശകുകൾ തടയാനും അസാധാരണ സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും റിമോട്ട് ട്രെയിൻ കണ്ട്രോൾ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലൈൻ ട്രാഫിക് തടയുകയോ വേഗത കുറയ്ക്കാനോ ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഭാവിയിലെ ഗവേഷണത്തിൽ, അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾക്ക് അനേകം സാഹചര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നു. മെക്കാനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അസ്വസ്ഥനാകുകയാണ് അവരിലൊരാൾ. പുതിയ സംവിധാനം ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളിൽ ഒരു പരിശീലക ട്രെയിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അസ്വസ്ഥതയുടെ ഫലമായി എഞ്ചിനീയർ ഉടനടി നിലവിലുള്ള സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയും ഉടനടി സിഗ്നൽ വിവരങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും വഴി കേന്ദ്രത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എൻജിനിയറോ മറ്റ് ട്രെയിൻ അറ്റൻഡന്റിനോടോ ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. മെക്കാനിക് അവസ്ഥ ഗൗരവമായി എടുത്താൽ ആംബുലൻസ് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ ട്രെയിൻ തുടരുന്നു. അതിനാൽ, ഈ വരിയുടെ രണ്ട് ട്രാഫിക്കും തടയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. മെഷീനിൻറെ ജീവിതത്തിന്റെ വിലയേറിയ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ട്രെയിനുകൾ അനുസരിച്ച് ട്രെയിൻ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകും. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ദിശയിലേയ്ക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ, എന്നാൽ നിലവിലെ വരിയുടെ ഭാഗമായ ട്രെയിനുകൾക്കായി, സുരക്ഷിതമായ ഇടവേളകൾ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ട്രെയിനുകൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ നിയന്ത്രണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

GSM-R സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ലെവൽ 3 ന്റെ അടിസ്ഥാനം, ഇത് തുടർച്ചയായതും വേഗത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആശയവിനിമയവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദിവസേന ജിഎസ്എം പുരോഗമിക്കുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും 3G (3 ജനറേഷൻ ജിഎസ്എം) ടെക്നോളജി ആണ്. ഇവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടെലിവിഷൻ, പബ്ലിക്ക് പരസ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും 2 ഉപയോഗിക്കുന്നു. തലമുറയിലെ അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ഡാറ്റ കൈമാറ്റം നിരക്കുകൾ സംസാര തത്സമയ വീഡിയോ നൽകുന്ന ക്സനുമ്ക്സഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ഹൈ-സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, 3 ലെ നിലവാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫോർഡ് സാന്ദ്രതയുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യമായ പ്രതിപ്രവർത്തനം നിലവിലുണ്ട്. പരിമിതമായ അവസ്ഥകളും വേഗതയും അനുസരിച്ച്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം നിരക്ക് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു എന്നതാണ് ഈ നേട്ടം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്, ഒരു വേഗതയിൽ, 3 കി.മീ / മ ആണ്% 100 ൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാം. കൂടാതെ, 50km / h വേഗതയിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ലെവൽ 300 ഭാവിയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം ഉത്തമമല്ല. 3G ൽ ഈ വിടവ് പരിരക്ഷിക്കാൻ 3G സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ നിലവിൽ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. സമീപഭാവിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നതിന് മുൻകൂട്ടിയുള്ളതാണ്. സംഭവവികാസങ്ങൾ ക്സനുമ്ക്സതെ സമാന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എര്ത്മ്സ് / എത്ച്സ് ലെവൽ അനിവാര്യമായും ജി.എസ്.എം-ആർ സിസ്റ്റം ക്സനുമ്ക്സഗ് ചെയ്യും.

മുകളിലുള്ള സൂചികയിലെ ചില സവിശേഷതകൾ നിലവിലുള്ള നിലയിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, GSM-R ഉപയോഗിച്ച് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ 1 ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ലളിതമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഉപകരണം സിസ്റ്റത്തിൽ ലഗേജ് 2 ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനുകളുടെയും ട്രെയിനുകളുടെയും എണ്ണം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉറവിടം: http://www.demiryolcuyuz.bizഅഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ