തുർക്കി ൽ ബൊംബാർഡിയർ ഗതാഗത ക്സനുമ്ക്സ. ആ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു

തുർക്കി ൽ ബൊംബാർഡിയർ ഗതാഗത ക്സനുമ്ക്സ. ഇത് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നു: ബൊംബാർഡിയർ തുർക്കി അതിന്റെ ദീർഘകാല സാന്നിധ്യം പിന്തുടരാൻ തുടരുന്നു.
വർഷം മുമ്പ് ക്സനുമ്ക്സ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ആദ്യ മെട്രോ, ബൊംബാർഡിയർ ഗതാഗതവകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായതോടെ നടത്തുന്ന, അത് ആദ്യമായി ച്ബ്ത്ച് ഡ്രൈവർ സാങ്കേതികവിദ്യ തുർക്കിയിലെ പുതിയ പദ്ധതി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.
റെയിൽ ടെക്നോളജി നേതാവ് ബൊംബാർഡിയർ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, റെയിൽ നിയന്ത്രണം തുർക്കി (ക്സനുമ്ക്സ സിഗ്നലിങ് ൽ) വിപണി. ആഘോഷിക്കുന്നു ക്സനുമ്ക്സ വർഷം മുമ്പ് ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ആദ്യ സബ്വേ ലൈൻ ഇന്ന് ബൊംബാർഡിയർ ബൊംബാർഡിയർ സൽപ്രവർത്തികളിൽ സാങ്കേതിക സിഗ്നലിങ് തുർക്കി ലെ പൊതു ഗതാഗത വിപണിയിൽ ഏറ്റവും വിപുലമായ സാങ്കേതിക പരിഹാരം വാഗ്ദാനം പഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്.
മാർച്ച് ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ആദ്യ ബൊംബാർഡിയർ ചിത്യ്ഫ്ലൊ ലൈറ്റ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം പോലുള്ള തുർക്കി വിപണിയിൽ ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ബൊംബാർഡിയർ ബിസിനസ്സ് ഏരിയ സജ്ജരാക്കുകവഴി തടയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ നിശ്ചിത അദ്ദേഹം തുർക്കി ലെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് അഞ്ച് ട്രാൻസിറ്റ് സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചു. പ്രകാശ മെട്രോ ലെ (മ്ക്സനുമ്ക്സ) ആദ്യ പദ്ധതി താഴെ, അതേ സാങ്കേതിക ഇസ്ടന്ബ്യൂല് സുല്തന്ച്̧ഇഫ്ത്ലിഗ്̆ഇ സ്ട്രീറ്റ്കാർ (ത്ക്സനുമ്ക്സ) ഇസ്മിര് ലൈറ്റ് മെട്രോ പുറമേ മനില കിരജ്ലി-ഇകിതെല്ലി-ബസ്̧അക്സ്̧എഹിര്-ഒളിമ്പിക്സ് (മ്ക്സനുമ്ക്സ) ൽ ബൊംബാർഡിയർ, ഒപ്പം അതന ചിത്യ്ഫ്ലൊ ക്സനുമ്ക്സ ബാധകമാണ് മെട്രോ സംവിധാനങ്ങൾ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ട് നൽകിയ.
സിഗ്നലിങ് ബൊംബാർഡിയർ റെയിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഗതാഗതവകുപ്പ് ഫീൽഡിൽ ഈ വർഷത്തെ പഠനം പയനിയറിങ് തുടരുന്നു, ഇസ്ടന്ബ്യൂല് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി, പൊതുഗതാഗത ആസൂത്രിത മെട്രോ അവയും ആയി തുർക്കി ആദ്യ പൂർണമായും ഡ്രൈവർ ഇസ്താംബുൾ വികസനം ആണ് - ഉമ്രനിയെ - ച്̧എക്മെകൊ̈യ് മെട്രോ ലൈൻ ബേസ്ഡ് ട്രെയിൻ കൺട്രോൾ ബന്ധപ്പെടുക സിസ്റ്റം (ച്ബ്ത്ച്) പരിഹാരം ചിത്യ്ഫ്ലൊ ക്സനുമ്ക്സ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തുടങ്ങി. ഈ പദ്ധതിയുടെ ബൊംബാർഡിയർ സ്കോപ്പ്, ഇസ്ടന്ബ്യൂല് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഐഎൻജി ബാങ്ക് എൻ.വി. ആൻഡ് യുണി ബാങ്ക് ക്ഫ്വ് എജി ഒരു കയറ്റുമതി ക്രെഡിറ്റ് ഉറപ്പാക്കാൻ കോൺടാക്റ്റ് ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ആവശ്യമായ making, പദ്ധതി പണം ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകി. കൂടാതെ ബൊംബാർഡിയർ പ്രധാന ലൈൻ പദ്ധതികൾ തുർക്കി എര്ത്മ്സ് (യൂറോപ്യൻ റെയിൽ ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം) പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തുടരുന്നു സാങ്കേതികവിദ്യ, ബൊംബാർഡിയർ ഇംതെര്ഫ്ലൊന് ക്സനുമ്ക്സ എര്ത്മ്സ് സിസ്റ്റം നദി നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ നൽകുക എന്നതാണ് - കരബു̈ക് - Zonguldak ലൈൻ ഉറെച്ചു.
ബൊംബാർഡിയർ ഗതാഗത ന്റെ റെയിൽ കൺട്രോൾ സൊല്യൂഷൻസ് (സിഗ്നലിങ്) പത്രോസ് ചെദെര്വല്ല് തുർക്കി ന് വിലയിരുത്തൽ എന്ന തുർക്കി വിപണി ആസ്തി ൽ ക്സനുമ്ക്സ വർഷങ്ങളായി ഓപ്പറേറ്റ് ഹെഡ്, "ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ ശക്തി ഉണ്ടെന്നും, കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ ബന്ധങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആഗോള ബഹിരാകാശത്ത് നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം, നമ്മുടെ ശക്തമായ പ്രാദേശിക അനുഭവം തുർക്കിയുടെ റെയിൽ അടിസ്ഥാന കൂടിച്ചേർന്ന് ലോകത്തെ സിഗ്നലിങ് മികച്ച പരിഹാരം നടപ്പിലാക്കാൻ തുടരും, "അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ

അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ