ഇന്ന് ചരിത്രത്തിൽ: നവംബർ 21, ചൊവ്വാഴ്ച Lightning ആർമി ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ മുസ്തഫ കെമൽ പാഷ, ടോറസ് തുരങ്കങ്ങൾ ,,,

നവംബർ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ മിന്നൽ ആർമി ഗ്രൂപ്പ് കമാൻഡർ മുസ്തഫാ കമാല് പാഷ, തുരങ്കങ്ങളിലോ അനുബന്ധ സൈന്യം സിദ്ദി ഇടവം തുരങ്കം സംരക്ഷിക്കാൻ പോലും ജോലി കൂടെ തുർക്കിഷ് സൈനികരെ തുടരും എന്നു എഴുതി.
അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ