മെവിബൂബസ് വാർത്ത അസിയിലറിലും ബേലികൂട്സിലും ഭവന പദ്ധതികൾ വർധിപ്പിച്ചു

സാഹിബിൻഡെൻ.കോം പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, അവ്‌കലാർ-ബെയ്‌ലിക്ഡാസെ മെട്രോബസ് ലൈനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതുമുതൽ, എക്സ്എൻഎംഎക്സ് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിർമ്മിച്ച റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം എക്സ്എൻഎംഎക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്നതും അടുത്തിടെ ട്രയൽ റൺസ് ആരംഭിച്ചതുമായ അവ്‌കലാർ-ബെയ്‌ലിക്ഡാസെ മെട്രോബസ് ലൈൻ, ജില്ലകളിലെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. തുർക്കി മുഴുവൻ sahibinden.co പ്രോജക്റ്റ് ഡാറ്റ പ്രകാരം ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ആയിരം ക്സനുമ്ക്സ പൂജ്യം അധികം, റസിഡൻഷ്യൽ ഓഫീസ് പദ്ധതികൾ, .റൂംസ്-ബെയ്ലിക്ദു̈ജു̈ വരിയിൽ മികച്ച വ്യോമയാന സമയം ക്സനുമ്ക്സ കണക്കിലെടുത്ത് വാർത്ത തുടർന്ന് തുടങ്ങും, രണ്ടു കൗണ്ടികളിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പദ്ധതികൾ എണ്ണം ക്സനുമ്ക്സ ശതമാനം വർധന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
അവ്‌കലാർ, ബെയ്‌ലിക്ഡാസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ, ഭാരം 2 + 1 അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തരങ്ങളിലാണ്. 2 + 1 ന് ശേഷം 1 + 1 സർക്കിളുകൾ.
വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ആദ്യ വിലാസമാണ് സാഹിബിന്ദൻ.കോം
തുർക്കി ക്സനുമ്ക്സ മുഴുവൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റസിഡൻഷ്യൽ വാണിജ്യ പദ്ധതികൾ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നതു പ്രോജക്ട്സ് പോർട്ടലിൽ ആയിരത്തിലധികം പദ്ധതികൾ എന്റെ കളത്തിലെ, പദ്ധതി വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സഹിബിംദെന്.ചൊ. പോർട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത, മാപ്പിലെ അറ തിരയൽ ”, തെരുവ്, തെരുവ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയി മാപ്പിൽ പ്രോജക്റ്റ് കാണാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.
ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, ഉപയോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലോറിയ, ബെയ്‌ലിക്ഡാസ, ബയോകഡ, സെയ്റ്റിൻബർനു എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രോജക്ടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ തരം അപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് പോർട്ടൽ, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് തിരയലുകൾക്ക് ശേഷം താമസവും വില്ല തിരയലുകളും.


ഉറവിടം: വ്വ്വ്.അക്സമ്.ചൊമ്.ത് ആണ്അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ