ലോകത്തിലെ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ
ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ്

ലോകത്തിലെ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ

ലോകത്തിലെ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ: ലോകത്തിലെ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ: യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ചൈന, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിവേഗ ട്രെയിൻ ലൈനുകൾ നയിക്കുന്നു [കൂടുതൽ ...]

പൊതുവായ

നാസി പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് യഹൂദരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അംബാസഡർ ബീഹെ എർക്ക് ബഹുമാനിക്കുകയുണ്ടായി

TORONTO – Soykırım Eğitim Haftası etkinliklerinden, 7 Kasım Pazar günü yapılan Prof. Arnold Reisman’ın ‘Hem Diplomat Hem İnsan’ isimli kitabıyla ilgili sunumu dikkat çekiciydi. Kitap, Alman işgalindeki Fransa’nın o zamanki [കൂടുതൽ ...]

ഹാസെ

ടെൻഡർ പ്രഖ്യാപനം: ആന്റിക മെർകെസ്, ഹബീബി നെക്കാർ മൗണ്ടൻ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ റോപ് വേ നിർമാണം

Antakya Merkez ile Habibi Neccar Dağı arasına Teleferik yapım işi ANTAKYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Antakya Merkez ile Habibi Neccar Dağı arasına Teleferik yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun [കൂടുതൽ ...]

ഫോട്ടോകൾ ഒന്നുമില്ല
പൊതുവായ

ടിസിഡിഡി പേഴ്സണൽ ഞങ്ങളുടെ സമയം വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ചോദിക്കുന്നു! ..

TCDD personelinin Temel Ücretlerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili talebimizde önemli gelişme kaydedildi. Sendikamız tarafından; KİT’ler içinde en düşük sözleşme ücretine sahip TCDD sözleşmeli personelinin son YPK Kararının 6. maddesine göre yeniden [കൂടുതൽ ...]

ഇരുപത്തിമൂന്നൻ ബർസ

സാരെർ ക്ുസ്റു ബ്രൂസ് ട്രാഫിക് അളവുകൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ നോസ്റ്റൽജിക് ട്രാം പ്രൊജക്ട് ആരംഭിക്കും

Son gelişmeyi önce Bursa Hakimiyet gazetesindeki köşesinde meslektaşımız Serkan İnceoğlu duyurdu, ardından da Büyükşehir Belediyesi basın açıklaması yaptı. Açıklamada… Cumhuriyet Caddesi’nin araç trafiğine kapatılarak nostaljik tramvay hattı kurulmasıyla ile ilgili [കൂടുതൽ ...]

ഇസ്താംബുൾ

Marmaray പ്രോജക്റ്റ് പുരോഗതി പ്രോസസ് വീഡിയോ ഒക്ടോബര്

മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സബർബൻ ലൈൻ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പദ്ധതിയാണ് മർമരേ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എക്സ്എൻഎംഎക്സിലും നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് ബോസ്ഫറസിനു കീഴിലുള്ള യൂറോപ്യൻ, ഏഷ്യൻ ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലെ യൂറോടണൽ പോലുള്ള ചാനലാണ് മർമരേ. [കൂടുതൽ ...]