ലോകം

ZAFER TAAHHÜT CONSTRUCTION AND TRADE INC.

കമ്പനി അതോറിറ്റീസ് എം. നെക്കാട്ടി യാസി ചെയർമാൻ, ജനറൽ മാനേജർ ഇബ്രാഹിം സെഫാറ്റെനോലൂ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എക്സ്നുംസ്. ചെയർമാൻ, അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ അഫിഫ് ÖNCÜ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം Erol SNMEZOCAK എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

YÜKSEL CONSTRUCTION INC.

കമ്പനി അധികാരികൾ സാലിമാൻ സെർവെറ്റ് സസക്ക് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ എമിൻ സസാക് വൈസ് ചെയർമാനും സിഇഒയും İ സ്മെയിൽ Ö എൻ‌സെൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മെഹ്മത് എമിൻ സസാക്ക് ബോർഡ് അംഗം യൂർദാൽ സെർട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർമാർ സിഹാൻ [കൂടുതൽ ...]

ഫോട്ടോകൾ ഒന്നുമില്ല
ലോകം

YP CONSTRUCTION INC.

കമ്പനിയുടെ പേരും വിലാസവും: YP İNŞAAT A.Ş. അഹ്മത്ത് റസിം സോകക് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ്എൻ‌എൻ‌എൻ‌എക്സ്എക്സ്, ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ അലി സഫർ ജെററ്റ് ടെൽ: (എക്സ്നൂംക്സ്) എക്സ്നൂക്സ് എക്സ്നക്സ് എക്സ്നക്സ്ഫാക്സ്: (എക്സ്നക്സ്) [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻകൺ.

(ക്സനുമ്ക്സ) ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ഫാക്സ്: (ക്സനുമ്ക്സ) സംവിധായകർ വൈസ് ചെയർമാൻ എദിപ് കേന്ദ്ര മഹാത്മാ ഗാന്ധി അവന്യൂ ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ച്̧അന്കയ, അങ്കാറ-തുർക്കി ടെൽ ബോർഡ് ഓഫ് കമ്പനി മു̈ഫിത് ചെയർമാൻ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

YENİGÜN നിർമ്മാണ വ്യവസായവും ട്രേഡ് ഇൻകൺ.

കമ്പനി അധികാരികൾ മിതത്ത് യെൻ‌ഗാൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ആർ. സിഹാത് കിലിക് വൈസ് ചെയർമാൻ, ജനറൽ മാനേജർ എഡിപ് YENİGÜN ബോർഡ് അംഗം Fikret YENİGÜN ബോർഡ് അംഗം Fethi ARALP ബോർഡ് ഡയറക്ടർമാർ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

YDA നിർമ്മാണ വ്യവസായം, ട്രേഡ് ഇൻക.

കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയർമാൻ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ വെദത് ദലൊകയ് സെൻട്രൽ സ്ട്രീറ്റ് ക്സനുമ്ക്സ ഓഫ് ഹുസെയിന് Arslan ചുനെയ്ത് Arslan മുമ്പ് Tahsin സെജ്ഗെല് അംഗം, ക്സനുമ്ക്സ ഗജിഒസ്മന്പസ്̧അ ച്̧അന്കയ, അങ്കാറ-തുർക്കി ടെൽ: (ക്സനുമ്ക്സ) [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

YAŞAR ÖZKAN എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് കരാർ കോ.

കമ്പനി അധികാരികൾ യാർ ÖZKAN ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഫിലിസ് ÖZKAN ബോർഡ് ചെയർമാൻ അയീൻ ടെലമെസ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ഫഹ്രി ട്യൂക്കു ജനറൽ മാനേജർ ഫുലിയ കാൻജർ ഡക്മെൻ ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് കോർഡിനേറ്റർ മെർക്കസ് റീലിറ്റ് ഗാലിപ് [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം നിർമാണവും വ്യവസായങ്ങളും

കമ്പനി അധികാരികൾ എർസിൻ അരിയോലു സ്ഥാപകനും ഓണററി പ്രസിഡന്റുമായ എമ്രെ അയകർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ കോക്സൽ അനഡോൾ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ബ AR ർ അരിയോലു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡ് അംഗം എർഡെം അരിയോലു ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

നിർമ്മാണ കരാറുകളും ട്രേഡ് ഇൻക്ടറും.

കമ്പനി അധികാരികൾ അലി ഹെയ്ദർ ÜSTAY ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മുറാത്ത് ÜSTAY ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം ലെവന്റ് ÜSTAY ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അംഗം Ülkü AKDOĞAN ടെക്നിക്കൽ മാനേജർ സുസാൻ എസ്. എർഡെമോർസി ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഹെഡ് ഓഫീസ് അഹി എവ്രാൻ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

യു.എ.ഇൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻക.

കമ്പനി അധികാരികൾ നെക്കാറ്റി AN നാഷണൽ ചെയർമാൻ ഓറേ ബിൽജ് AL നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അംഗം ബിൽ‌ഹാൻ AL നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അംഗം Özer Kutlu BoardNAL ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സെന്റർ സെഹുൻ അതുഫ് കൻസു സ്ട്രീറ്റ് 1368. [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

USLUEL ഊർജ്ജ സൌകര്യങ്ങൾ കാർഷിക ട്രേഡ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ.

കമ്പനി അധികാരികൾ കെ. നെയിൽ യു‌എസ്‌യു‌എൽ‌ ഹോണററി ചെയർമാൻ എമിൻ എൻ. യു‌സ്‌ലുവൽ ചെയർമാൻ എ. കർതാൽ യു‌എസ്‌ലുവൽ ജനറൽ മാനേജർ കെ. ക സാൻ‌ യു‌സ്‌ലുവൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡീസെർഹാൻ [കൂടുതൽ ...]

ഫോട്ടോകൾ ഒന്നുമില്ല
ലോകം

URANSAN DIŞ TİCARET TAAHHÜT VE YATIRIM A.Ş.

കമ്പനിയുടെ പേരും വിലാസവും: യുറാൻസാൻ ഡി Ş ടാക്കററ്റ് തഹാത് വി യതിരിം എ. കയ്ıസ്̧ദഗ്̆ı സ്ട്രീറ്റ് കരമന് ഫാം റോഡ് ബ്ലോക്ക് ഇ ക്സനുമ്ക്സ ഇചെരെന്കൊയ്, ഇസ്ടന്ബ്യൂല് ചെയർമാൻ നെര്മിന് യു.ആർ. ടെൽ: (ക്സനുമ്ക്സ) ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

TML നിർമ്മാണ വ്യവസായം ട്രേഡ് ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻക.

കമ്പനി അതോറിറ്റീസ് എസർ ടോമെൻ അന്തരിച്ച പ്രസിഡന്റ് (1992 - 2010) / സ്ഥാപക പങ്കാളി എച്ച്. എർസിൻ തക്ല പ്രസിഡന്റ്, സ്ഥാപക പങ്കാളി മെർട്ട് ടൊമെൻ സ്ഥാപക പങ്കാളി ആർ. BO സ് ബോസ്കുർട്ട് സ്ഥാപക പങ്കാളി യ İ ക്സൽ İ രായാകോലു സ്ഥാപകൻ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

TASS CONSTRUCTION AND INDUSTRY CO.

കമ്പനി അധികാരികൾ അഹ്മത്ത് ഫഹ്രെറ്റിൻ ÇELİK ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ജനറൽ മാനേജർ Şükrü BAĞRIAAÇ ബോർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ മക്ബുലെ AŞCIGİL ബോർഡ് അംഗം സെന്റർ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ബിസിനസ് സെന്റർ എ ബ്ലോക്ക് ഫ്ലോർ 3 42060 [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

ടെർബെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആർക്കിടെക്ചർ എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ട്രേഡ്. STI.

കമ്പനി വക്താക്കൾ മെഹ്മെത് ചുനെയ്ത് ബയ്സക് ബയ്സക് കമ്പനി മാനേജർ കമ്പനി മാനേജർ സെൻട്രൽ ൧൦൦൦൬ 10006 സ്ട്രീറ്റ്, അഒസ്ബ് ചിഗ്ലി 65 ഇസ്മിര്-തുർക്കി ടെൽ: (35620) 232 376 80 ഫാക്സ്: (00) 232 376 80 [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

ടെമ്പി നിർമ്മാണ വ്യവസായം ഇൻസി.

കമ്പനി അധികാരികൾ അലി എച്ച്. കുർദാർകാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ബഹാദർ ഗുഞ്ചെൻസി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആറ്റില കെമാൽ ഒയുസ് ജനറൽ മാനേജർ മുസ്തഫ കലണ്ടർ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ അലി കരക അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ മെർക്കസ് ബെയ്റ്റെപ്പ് വില്ലേജ് [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

ടെക്നിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് ടെക്നിക്കൽ നിർമാണ വ്യവസായം, ട്രേഡ് ഇൻക.

കമ്പനി അധികാരികൾ എ. നസ്മി ദർ‌ബകായിം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ചെയർമാൻ ഉമുത് ദർ‌ബകായിം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് വൈസ് ചെയർമാൻ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

തെക്കേ നിർമ്മാണവും ഇൻസ്റ്റിറ്റേഷൻ ഇൻകോർപ്പറേറ്റുകളും.

കമ്പനി അധികാരികൾ നിഹാത് ഗൈകൈറ്റ് ചെയർമാനും സിഇഒയുമായ എർഹാൻ ERNER ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസ് പ്രസിഡന്റ് Üമിറ്റ് ÖZDEMİR ജനറൽ മാനേജർ ഉസ്മാൻ ബർഗ്ലെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ബിസിനസ് ഡവലപ്മെന്റ്, പ്രൊപ്പോസൽ, പ്ലാനിംഗ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

PACKAGING PRODUCTION AND MARKETING INC.

കമ്പനി അധികാരികൾ സെർദാർ ÇETİN ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ സിനാൻ ÇETİN ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം സെഡാറ്റ് യെൻ‌ഗെൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ സെന്റർ ഗെബ്സ് പ്ലാസ്റ്റിക്ക്യിലർ സംഘടിത വ്യവസായ മേഖല İnönüy ജില്ല [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

മാർഡിന പൈപ്പ് വ്യവസായം, ട്രേഡ് ഇൻക.

. - 5 (47100) 482 215 19: മാർക്കറ്റിംഗ് തീർത്ഥാടകരുടെ എളുപ്പം കേന്ദ്ര കിജില്തെപെ റോഡ് കി 24, 27 മാർതിന്-തുർക്കി ടെൽ എന്ന കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജനറൽ മാനേജർ എം നജിഫ് യൂറൽ പർവതനിരകളുടെ ഗെന്.മു̈ദ്.യ്ര്ദ് ദെര്വിസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

ടാവെ ടെപീപ് എക്ക്ഫെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആന്റ് ഓപറേഷൻ ഇൻസി.

കമ്പനി അധികാരികൾ അലി ഹെയ്ദർ കുർദാർകാൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹംദി അക്കിൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോ മുസ്തഫ സാനി ŞENER ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ Ü മിറ്റ് കസാക് ജനറൽ മാനേജർ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ടി‌എവി മാനേജ്മെന്റ് ബിൽഡിംഗ്, ഇസ്താംബുൾ [കൂടുതൽ ...]

ലോകം

താഷിപി കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺട്രോൾസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻക.

കമ്പനി അധികാരികൾ എമ്രുള്ള തുരൺലി ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ സ്ഥാപകനും ചെയർമാനുമായ ഗൊക്സൽ ബോദുർ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് വൈസ് ചെയർമാനും ജനറൽ മാനേജരുമായ ഇബ്രാഹിം തുരാൻലി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗം അദ്‌നാൻ ഓസ്‌കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്) [കൂടുതൽ ...]