ചൈന കപ്പൽനിർമ്മാണം ഓഫ്ഷോർ ഇന്റർനാഷണൽ

വിലാസം: 5 Yuetanbei Beijie Xicheng District
CN - 100861 ബീജിംഗ്


ഫോൺ: + 86-10 / 58 56 55 62, + 86-10 / 58 56 99 78

ഫാക്സ്: + 86- 10 58 56 52

ഇ-മെയിൽ: csoc@csoc.cn

ഇന്റർനെറ്റ്: http://www.csoc.cn

ബന്ധപ്പെടുക: ഫ്രോ ഡു ഹാൻബിംഗ്അഭിപ്രായമിടുന്ന ആദ്യയാളാകൂ

അഭിപ്രായങ്ങൾ