യെഡികുയുലാർ സ്കീ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു
പൊതുവായ

യെഡികുയുലാർ സ്കീ സെന്റർ റോഡിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു

യെഡികുയുലാർ സ്കീ സെന്റർ റോഡിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു; യെഡികുയുലാർ സ്കീ സെന്ററിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ബെർട്ടിസ് അയൽ‌പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഗതാഗതം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ധമനിയുടെ വിപുലീകരണവും പൂരിപ്പിക്കൽ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, ബയോകീഹിർ അതിന്റെ അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ തുടരുന്നു. കഹ്‌റൻ‌മര ş മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണവും [കൂടുതൽ ...]

കാർടെപ്പ് അസ്ഫാൽറ്റിലേക്കുള്ള ഇതര റോഡ്
കോങ്കായീ

കാർടെപ്പ് ഉച്ചകോടിയിലേക്കുള്ള ഇതര റോഡ് അസ്ഫാൽറ്റ്

കാർടെപ്പ് ഉച്ചകോടിയിലേക്കുള്ള ഇതര റോഡ് അസ്ഫാൽറ്റ്; ദേശീയപാതകളുടെയും തെരുവുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നവീകരണവും നടത്തി പൗരന്മാരെ സേവിക്കുന്ന കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ഇതര റോഡുകൾ സുഖകരമാക്കുന്നു. സവാരി ഇതരമാർഗങ്ങൾക്കായി ഉച്ചിയിൽ നിന്ന് മെല്ബര്ന് മെല്ബര്ന് ജില്ലയിലെ പജര്ച്̧അയ്ıര് അയൽക്കാരനായ [കൂടുതൽ ...]

അന്റാലിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരുവ് തോക്ക് ഗതാഗതം അടച്ചു
07 അന്തല്യാ

അന്റാലിയ ബെലെഡിയെ കാഡെസി എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ദിനം ട്രാഫിക്കിന് അടച്ചു

ട്രാഫിക്കിനായി 30 ഒക്ടോബറിൽ അടയ്ക്കും. അസ്ഫാൽറ്റ് നവീകരണ ജോലികൾ കാരണം അന്റാലിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കൊന്യാൾട്ടി ജില്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ട്രീറ്റിലെ അരപ്‌സു ജില്ല ഒക്ടോബർ 30 മുതൽ ബുധനാഴ്ച ഗതാഗതത്തിനായി അടയ്ക്കും. അന്റാലിയ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗതാഗത ആസൂത്രണവും റെയിൽ സംവിധാനവും [കൂടുതൽ ...]

കാൻഡിറ സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് നെസ്റ്റർ
കോങ്കായീ

കാൻഡിറ സ്റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ സ്കാൽപെൽ

നഗര കേന്ദ്രത്തിലെ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് കബാഗാക് സ്ട്രീറ്റ് വഴി കന്ദിര ജില്ലയിലെ ഓർഹാൻ പരിസരത്തുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചേരാം. കബാനാ സ്ട്രീറ്റിലെ കഠിനമായ നില കാരണം രോഗികളെ ആംബുലൻസിൽ കാൻഡിറ സ്റ്റേറ്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കാന്ദിര സ്റ്റേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് [കൂടുതൽ ...]

izmit മറീന ടൺ അസ്ഫാൽറ്റ് നിർമ്മിച്ചു
കോങ്കായീ

400 ടൺ അസ്ഫാൽറ്റ് ഇസ്മിറ്റ് മറീനയിലേക്ക് നിർമ്മിച്ചു

കൊസ്കേലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും തകർന്ന ഇസ്മിറ്റ് മറീന, വ്യാപാരിയും ആംഗ്ലർ പൗരനും മുഖം ചിരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് റോഡ് അസ്ഫാൽറ്റ് ചെയ്തു. അസ്ഫാൽറ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് കാരണം കൈത്തൊഴിലാളികളുടെ സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്മിറ്റ് മറീന ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ [കൂടുതൽ ...]

izmitte രാത്രി അസ്ഫാൽറ്റ് ഗുണ്ടുസ് നടപ്പാത
കോങ്കായീ

നൈറ്റ് അസ്ഫാൽറ്റ് ഡേയും ഫുട്പാത്ത് ഇസ്മിറ്റിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു

കൊക്കലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഇസ്മിറ്റ് ജില്ല യാഹ്യ കപ്താൻ നെബൊർഹുഡ് ഡെമോക്രസി സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തുന്നു. ശാസ്ത്രകാര്യ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, ടീമുകൾ, രാത്രിയിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പാച്ച്, നടപ്പാത നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ. മണ്കീല് [കൂടുതൽ ...]

റോഡുകളിൽ izmit tavsantepe സുഖം വരുന്നു
കോങ്കായീ

ഇസ്മിറ്റ് തവ്സന്തേപ്പ് റോഡുകളിലേക്ക് ആശ്വാസം വരുന്നു

നഗരത്തിന്റെ ആവശ്യമായ റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, അറ്റകുറ്റപ്പണി, നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ കൊക്കെയ്‌ലി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തുടരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഇസ്മിറ്റിലെ താവന്റേപ്പെ ജില്ലയിലെ ദിലേക് സ്ട്രീറ്റിൽ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ജോലികൾ നടക്കുന്നു. ശാസ്ത്രകാര്യ വകുപ്പ് ടീമുകൾ ദിലേക് സോകാൻ ടുറാൻ [കൂടുതൽ ...]

ഗതാഗത ശൃംഖലയിൽ സമാഹരണം
എക്സസ്

ഗതാഗത നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മൊബിലൈസേഷൻ

എർസുറം മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ഉപ-സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ജോലികളിലെ നഗര കേന്ദ്രം അവസാനിക്കുന്നു. പോലീസ് വകുപ്പ് പ്ത്ത് ഇ̇സ്മെത്പസ്̧അ സ്ട്രീറ്റിൽ റോഡ് കണക്ഷൻ നൽകുന്നു അതു കേന്ദ്രം എത്തുന്നത് വരെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സംസ്ഥാന ഹോസ്പിറ്റൽ പലംദൊ̈കെന് ഫെവെരിശ്ല്യ് പ്രവേശനമുള്ള റോഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നടന്നു [കൂടുതൽ ...]

പിൻ നിരയ്‌ക്കായി ആയുധം
ഇസ്മായീൽ

പിൻ നിരയ്‌ക്കായി സ്ലീവ് ചുരുട്ടിക്കളയുന്നു

ഇസ്‌മിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേയർ ടങ്ക് സോയറിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസംഗം, യമൻലാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ അവലോകനം ചെയ്യാൻ പോയി. സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ നിവാസികൾ റോഡുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി İZBETON പ്രസിഡന്റ് സോയറിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇസ്മിര് [കൂടുതൽ ...]

മെസിറ്റ്‌ലി നാല് കൈ അസ്ഫാൽറ്റിംഗ്
മെഴ്സിൻ

മെസിറ്റ്‌ലി നാല് ആയുധങ്ങൾ അസ്ഫാൽറ്റ് ചെയ്തു

മെർസിൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നഗരത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനും മെർസിൻ പുതുക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ പരിധിയിൽ, ഗ്രാമീണ, നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് ജോലികൾ തുടരുകയാണ്. [കൂടുതൽ ...]

diyarbakir കേടായി, ശേഷിക്കുന്ന നടപ്പാതകളിൽ പകുതിയും നന്നാക്കുന്നു
XXX ഡിയർബാക്കിർ

ദിയാർ‌ബാകറിലെ കേടായതും പൂർ‌ത്തിയാകാത്തതുമായ നടപ്പാതകൾ‌ നന്നാക്കുന്നു

ദിയാർബാകിർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കോർഡിനേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ്, പൂർത്തിയാകാത്തതോ നശിച്ചതോ ആയ നടപ്പാതകളാൽ നഗരം നന്നാക്കുന്നു. കാൽനടയാത്രക്കാരുടെയും ഡ്രൈവർമാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ദിയാർബാകർ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. [കൂടുതൽ ...]

ജെൻലിക് സ്ട്രീറ്റ്
06 അങ്കാര

യൂത്ത് സ്ട്രീറ്റ് പുതിയ രൂപം നേടുന്നു

അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അനറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, അനറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്, ജെനെലിക് സ്ട്രീറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾക്കും ശേഷം റോഡ് ലൈൻ ജോലികളും പൂർത്തിയായി. ആയിരം 950 മീറ്റർ നീളവും 16 മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള അനിത്കാബിർ [കൂടുതൽ ...]

യെഡികുയുലാർ സ്കീ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് റോഡ്
46 Kahramanmaras

യെഡികുയുലാർ സ്കീ സെന്ററിലേക്കുള്ള അസ്ഫാൽറ്റ് റോഡ്

കഹ്‌റൻ‌മര ş മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി യെഡികുയുലർ സ്കീ സെന്റർ, പ്രത്യേകിച്ച് ബെർട്ടിസ് അയൽ‌പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന ജർമനിയിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെയും പരിധിയിൽ, യെഡികുയുലാർ റോഡിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. ശാസ്ത്രകാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ [കൂടുതൽ ...]

bursa iznikte ഗതാഗതം വിശ്രമിക്കുന്നു
ഇരുപത്തിമൂന്നൻ ബർസ

ഗതാഗതം ബർസ ഇസ്നിക്കിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു

നഗരത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബർസ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, റോഡ് ക്രമീകരണം, അസ്ഫാൽറ്റിംഗ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നിവ തുടരുന്നു, അതേസമയം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ മുഖത്തെ ചിരിപ്പിച്ചു. ബർസയുടെ നിലവിലുള്ള റോഡ് ശൃംഖല ആരോഗ്യകരമാക്കുന്നതിന് റോഡ് വീതികൂട്ടൽ, അസ്ഫാൽറ്റ് നടപ്പാത എന്നിവ പോലുള്ള റോഡുകൾ [കൂടുതൽ ...]

ടാർസസ് ചരിത്രം ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു
മെഴ്സിൻ

ടാർസസ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് വർക്ക് ആരംഭിച്ചു

മെർസിൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, ടാർസസ് ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോഡ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. ടാർസസ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് പിറോമെർലി-ബോസ്റ്റെപ്പ്-ബൊറീറി സമീപസ്ഥലങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും മേഖലാ ഗ്രൂപ്പ് റോഡ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി റോഡ് നിർമ്മാണ പരിപാലനം, [കൂടുതൽ ...]

കെൽ‌ടെപ്പ് സ്കീ റിസോർട്ട് റോഡ് നിർമ്മിച്ചു
78 Karabuk

കെൽ‌ടെപ്പ് സ്കീ സെന്റർ റോഡ് അസ്ഫാൽറ്റ്

കെൽ‌ടെപ്പ് സ്കീ സെന്ററിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കറാബക്ക് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ച അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ തുടരുന്നു. കറാബക്ക് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സ്‌പെഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മെഹ്മെത് ലോംഗ്, ചൂടുള്ള അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലികൾ അസ്ഫാൽറ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. കെൽ‌ടെപ്പ് സ്കീ റിസോർട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ തുടരുന്നു [കൂടുതൽ ...]

ബാസ്‌ക്കിലേക്കുള്ള പുതിയ ചുവടെയുള്ള ക്രോസിംഗുകൾ
06 അങ്കാര

ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലേക്കുള്ള പുതിയ അണ്ടർപാസുകൾ

അങ്കാറ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തടസ്സമില്ലാത്തതും സുരക്ഷിതവുമായ ഗതാഗതത്തിനായി തലസ്ഥാനത്തുടനീളം പുതിയ റോഡുകൾ, അസ്ഫാൽറ്റുകൾ, അണ്ടർപാസുകൾ, കവലകൾ എന്നിവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മൂലധനത്തിന്റെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിലെ ട്രാഫിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് എക്സ്എൻ‌യു‌എം‌എക്സ് ജംഗ്ഷനിലെ അണ്ടർ‌പാസ് [കൂടുതൽ ...]

അജൈൽ ജംഗ്ഷനിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പേവിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു
63 സൺലുർഫ

ലഹള ഫോഴ്‌സ് ഇന്റർചേഞ്ചിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പേവിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു

സാൻലിയൂർഫ റാപ്പിഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ബ്രിഡ്ജ് അസ്ഫാൽറ്റ് ജോലിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ഗതാഗതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സാൻലൂർഫ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ സീനൽ അബിദിൻ ബയാസ്ഗൽ. ലഹള സേനയുടെ അങ്കാറ സന്ദർശന വേളയിൽ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി മേയർ സീനൽ അബിദിൻ ബയാസ്ഗൽ ആരംഭിച്ച സംരംഭങ്ങളുടെ ഫലമായി [കൂടുതൽ ...]

ടോറസ് പർവതനിരകളിലെ അസ്ഫാൽറ്റ് നീക്കം
മെഴ്സിൻ

മെർസിനിൽ നിന്ന് ടൊറോസ്ലറിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് നീക്കുക

മെർസിൻ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരേ സമയം ടൊറോസ്ലർ ജില്ലയിൽ അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പൗരന്മാർ ഗ്രാമീണ സമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് വരെ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, അവ പൗരന്മാർ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. [കൂടുതൽ ...]

osman kavuncu പുതുക്കുന്ന ബൊളിവാർഡ്
38 കെയേരി

ഉസ്മാൻ കാവുൻകു ബൊളിവാർഡ് പുതുക്കുന്നു

ഗതാഗത സാന്ദ്രത കാരണം കെയ്‌സേരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ധരിച്ച റോഡുകൾ പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് തുടരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ട്രാഫിക്കിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഉസ്മാൻ കാവുൻകു ബൊളിവാർഡിൽ അസ്ഫാൽറ്റിംഗ് ജോലികൾ രാത്രിയിൽ നടത്തുന്നു. നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബൊളിവാർഡുകളിലൊന്നായ ഉസ്മാൻ കാവുൻകു ബൊളിവാർഡിലാണ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. [കൂടുതൽ ...]