ഇവന്റുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നു

«എല്ലാ ഇവന്റുകളും

 • ഈ ഇവന്റ് കടന്നുപോയി.

സംഭരണ ​​അറിയിപ്പ്: അൽസാൻകക്ക്-ഹൽക്കപാനർ മസെല്ലസ് പർവത-കടൽ റോഡുകളുടെ നവീകരണം

സെപ്റ്റംബർ 20 @ 10: 00 - 11: 00

TL1
ടിസിഡിഡി ലേലങ്ങളും ടെണ്ടർ ഫലങ്ങളും

ടിസിഡിഡി കമ്പനി 3.
അൽസാൻകാക്-ഹാൽകപാനർ മസെല്ലസ് പർവത-കടൽ റോഡുകളുടെ നവീകരണം
ചുമതലയും സബ്ജക്റ്റിയുടെ വിഷയങ്ങളും

ആർട്ടിക്കിൾ 1 - ബിസിനസ് ഉടമ വിവരങ്ങൾ
ക്സനുമ്ക്സ. ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുകളുടെ ഉടമസ്ഥൻ;
a) പേര്: TCDD എന്റർപ്രൈസ് 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
ബി) മേൽവിലാസം: അറ്ററ്റ്കാർ കാഡ്ഡിസി നമ്പർ: 121 / എ അൽസാൻകക്-കൊനക് / ഇസെമിയർ
സി) ഫോൺ നമ്പർ: 0 232 464 31 / 31
d) ഫാക്സ് നമ്പർ: 0 232 463 16 22 464 77 98
e) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) പ്രസക്തമായ വ്യക്തികളുടെ പേരു / പേര്: എർഹാൻ ക്യുസ് - ഓഫീസറുടെ തലവൻ
ക്സനുമ്ക്സ. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

വകുപ്പ് 2- കരാറിന്റെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
ടെൻഡർ വിഷയത്തിന്റെ സേവനം;
a) പേര്: “അൽസാൻകക്ക്-ഹൽക്കപാനർ മസെല്ലസ് പർവത-കടൽ റോഡുകളുടെ നവീകരണം
ബി) ജെ.സി. സി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2019 / 424331
c) അളവും തരവും: യൂണിറ്റ് വില നിർദേശ പട്ടികയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
d) സ്ഥലം: അൽസാൻകക്ക് - ഹൽക്കപാനർ സ്റ്റേഷനുകൾ
e) മറ്റ് വിവരങ്ങൾ: സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു
s
ആർട്ടിക്കിൾ 3- ടെൻഡർ ഇൻഫർമേഷൻ
ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ:
ടെൻഡർ നടപടിക്രമം: ടെണ്ടർ നടപടികൾ തുറക്കുക.
b) ടെൻഡർ ചെയ്യാനുള്ള മേൽവിലാസം: TCDD പ്ലാന്റ് 3.റെജിൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്
സി) ടെൻഡർ തീയതി: 20.09.2019
d) ടെൻഡർ സമയം: 10: 00
e) ടെൻഡർ കമ്മീഷൻ കൂടിക്കാഴ്ച സ്ഥലം: TCDD സൗകര്യം 3.റെഗിയോഡ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഓഫ് സെർവീസ് ആൻഡ് സർവീസ് അത്തൗട്ടക് കാഡ്ഡി നമ്പർ: 121 / എ അൽസാൻകാക്-ഇസമ്മീ

പുതിയ ഇഹലെ_ദൊകുമ്

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.

വിശദമായി

ചരിത്രം:
സെപ്റ്റംബർ 20
മണിക്കൂർ:
10: 00 - 11: 00
ഫീസ്:
TL1
പ്രവർത്തന വിഭാഗം:
പ്രവർത്തന ടാഗുകൾ:
,

സംഘാടകൻ

ത്ച്ദ്ദ്
ഫോൺ:
444 8 233
ഇ-മെയിൽ:
info@tcdd.gov.tr
വെബ്സൈറ്റ്:
സത്യം വ്വ്വ്.ത്ച്ദ്ദ്.ഗൊവ്.ത്ര്

വേദി

ടിസിഡിഡി ഇജ്മിർ 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
മിമർ സിനാൻ ക്വാർട്ടർ അറ്റാറ്റോർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മേജർ ഫാസൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ: എക്സ്നുഎംഎക്സ് / എ എക്സ്നുഎംഎക്സ് അൽസാൻകാക്ക്
ഇസ്മിര്, ഇസ്മിര് 35220 റാൻഡ്
+ Google മാപ്സ്
ഫോൺ:
+ 90 232 464 31 31
വെബ്സൈറ്റ്:
http://www.tcdd.gov.tr
 • ഗതാഗത സാങ്കേതിക ടെൻഡറുകൾ

 • ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ
  ലെവന്റ് എൽമാസ്റ്റയെക്കുറിച്ച്
  RayHaber എഡിറ്റർ