ഇവന്റുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നു

«എല്ലാ ഇവന്റുകളും

ടെണ്ടർ പ്രഖ്യാപനം: മലത്യ ഡിയാർബക്കർ ലൈനിൽ ലെവൽ ക്രോസിംഗുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ

ഫെബ്രുവരി XX @ 18: 10 - 11: 00

TL1

ടിസിഡിഡി ലേലങ്ങളും ടെണ്ടർ ഫലങ്ങളും

മലത്യ ഡിയാർബാകർ ലൈനിൽ ലെവൽ ക്രോസിംഗുകളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ
ടർക്കി റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റയിൽവേസ് മാനേജ്മെന്റ് (ടിസിഡിഡി)

പബ്ലിക് പ്രൊക്യുർമെന്റ് നിയമ നമ്പർ 20 ലെ ആർട്ടിക്കിൾ 4734 അനുസരിച്ച് മലത്യാ ദിയാർബാകർ ലൈനിലെ 19 ലെവൽ ക്രോസിംഗുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓപ്പൺ ടെണ്ടർ രീതിയിലൂടെ ടെൻഡർ ചെയ്യും. ടെൻഡറിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ടെണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2020 / 10467
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ക്സനുമ്ക്സ
a) വിലാസം: ടി‌സി‌ഡി‌ഡി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജെനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് വാങ്ങലും സ്റ്റോക്ക് നിയന്ത്രണ വകുപ്പും ഹാക്കെ ബയറാം മഹല്ലെസി ഹിപ്പോഡ്രോം കാഡെസി നമ്പർ: എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ഹാക്കെ ബയറാം മഹ്. അല്തിംദഗ്̆ / അങ്കാറ
ബി) ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഫാക്സ് നമ്പറും: 3125204361 - 3125206211
സി) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: satinalma@tcdd.gov.tr
) ടെണ്ടർ പ്രമാണം കാണാനാകുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വിലാസം: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
a) ഗുണനിലവാരം, തരം, അളവ്:
20 ലെവൽ ക്രോസിംഗുകൾ
EKAP ൽ ടെൻഡർ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്ന് വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
b) സ്ഥാനം: മാളത്യ - ദിയാർബാകർ ലൈൻ
c) ആരംഭിച്ച തിയതി: കരാറിന്റെ ഒപ്പിട്ട തീയതി മുതൽ, എൺപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ
ജോലി സ്ഥലത്തെ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കും.
d) ജോലിയുടെ കാലാവധി: സ്ഥലം ഡെലിവറിയിൽ നിന്ന് എൺപത് (ഇരുപത്തിയൊന്ന്) കലണ്ടർ ദിനങ്ങൾ.

20 - ടെൻഡർ
a) സ്ഥലം: ടിസിഡിഡി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാൾ
ബി) തീയതിയും സമയവും: 18.02.2020 - 10: 00

പുതിയ ഇഹലെ_ദൊകുമ്

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.


വേദി

ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ടി.സി.ഡി.ഡി
ടിസിഡിഡി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് പർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് കൺട്രോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്
അങ്കാറ, അനഫർത്തലാർ മഹ്, ഹിപ്പോഡ്രം കാഡ്. ഇല്ല: 3, Altındağ 06340 റാൻഡ്
+ Google മാപ്സ്
ഫോൺ:
+ 903123090515
വെബ്സൈറ്റ്:
http://www.tcdd.gov.tr

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ