ഇവന്റുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നു

«എല്ലാ ഇവന്റുകളും

  • ഈ ഇവന്റ് കടന്നുപോയി.

ടെണ്ടർ പ്രഖ്യാപനം: ഇസ്മിർ സബർബൻ ലൈനിൽ റെയിൽ‌വേ ഷിയറുകളുടെ പരിപാലനം

മാർച്ച് XXX @ 16: 14 - 15: 00

TL1

ചബ്ഫ്ഫദ്ദ്ഫ്ച്

TCDD ഓപ്പറേഷൻ 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
ഇസ്മിർ സബർബൻ ലൈനിൽ നിലവിലുള്ള റെയിൽ‌വേ ഷിയറുകളുടെ പരിപാലനം
ചുമതലയും സബ്ജക്റ്റിയുടെ വിഷയങ്ങളും

ആർട്ടിക്കിൾ 1 - ബിസിനസ് ഉടമ വിവരങ്ങൾ
ക്സനുമ്ക്സ. ബിസിനസിന്റെ ഉടമ;
a) പേര്: TCDD എന്റർപ്രൈസ് 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
ബി) മേൽവിലാസം: അത്റ്റൂർക് കാഡ്ഡിസി നമ്പർ: 121 / എ അൽസാൻകാക്-ഇസമ്മീ
സി) ഫോൺ നമ്പർ: 0 232 464 31 / 31
d) ഫാക്സ് നമ്പർ: 0 232 463 16 - 22 464 77
e) ഇ-മെയിൽ വിലാസം: 3bolgesatinalmavestokkontrolihalekomisyonu@tcdd.gov.tr
f) ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര്-കുടുംബപ്പേര് / ശീർഷകം: എർഹാൻ കെ യു - ബ്യൂറോ ഓഫീസർ
ക്സനുമ്ക്സ. മേൽപ്പറഞ്ഞ വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്പറുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ ടെൻഡർ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

വകുപ്പ് 2- കരാറിന്റെ വിഷയം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ
ടെൻഡർ വിഷയത്തിന്റെ സേവനം;
a) പേര്: ഇസ്മിർ സബർബൻ ലൈനിൽ നിലവിലുള്ള റെയിൽ‌വേ ഷിയറുകളുടെ പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച്
സേവന വാങ്ങൽ
ബി) ജെ.സി. സി രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ: 2020 / 106304
c) അളവും തരവും: 98 പീസ് കത്രിക പരിചരണം
d) നിർമ്മാണ സ്ഥലം: സ്റ്റേഷനറോവ-ടോർബാലി സ്റ്റേഷൻ ഷിയറുകൾക്കിടയിൽ
e) മറ്റ് വിവരങ്ങൾ: സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ വ്യക്തമാക്കിയ.

ആർട്ടിക്കിൾ 3- ടെൻഡർ ഇൻഫർമേഷൻ
ടെണ്ടർ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ:
ടെൻഡർ നടപടിക്രമം: ടെൻഡർ നടപടിക്രമങ്ങൾ (ടി.സി.ഡി.ഡി.യു.എക്സ്.എക്സ്.എക്സ് / ജി)
b) ടെണ്ടർ നിർമ്മിക്കുന്ന വിലാസം: ടിസിഡിഡി എന്റർപ്രൈസ് മൂന്നാം റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അറ്റാറ്റോർക് കാഡെസി നമ്പർ: 3 / എ
35220 അൽസാൻകക്ക്- İZMİR
സി) ടെൻഡർ തീയതി: 16.03.2020
d) ടെൻഡർ സമയം: 14: 00
e) ടെണ്ടർ കമ്മീഷൻ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലം: ടിസിഡിഡി എന്റർപ്രൈസ് മൂന്നാം റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് അറ്റാറ്റോർക് കാഡെസി നമ്പർ: 3 / എ
അല്സന്ചക്-ഇസ്മിർ

പുതിയ ഇഹലെ_ദൊകുമ്

യഥാർത്ഥ ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രമാണങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ പ്രമാണം എന്ന് ഗെച്̧മെജ്.യയ്ıംലന് മാത്രം പകരം സംഭരണം നോട്ടീസ് വിവരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ഒറിജിനൽ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റ്, ദിനപത്രങ്ങളിൽ, പൊതു സംഘടനകളുടെയും വെബ് താളുകളിൽ ഗെച്̧എര്ലിദിര്.കയ്നക്.


വിശദമായി

ചരിത്രം:
മാർച്ച് 29
മണിക്കൂർ:
14: 00 - 15: 00
ഫീസ്:
TL1
പ്രവർത്തന വിഭാഗം:
പ്രവർത്തന ടാഗുകൾ:

സംഘാടകൻ

ത്ച്ദ്ദ്
ഫോൺ:
444 8 233
ഇ-മെയിൽ:
info@tcdd.gov.tr
വെബ്സൈറ്റ്:
സത്യം വ്വ്വ്.ത്ച്ദ്ദ്.ഗൊവ്.ത്ര്

വേദി

ടിസിഡിഡി ഇജ്മിർ 3. റീജിയണൽ ഡയറക്ടറേറ്റ്
മിമർ സിനാൻ ക്വാർട്ടർ അറ്റാറ്റോർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് മേജർ ഫാസൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ: എക്സ്നുഎംഎക്സ് / എ എക്സ്നുഎംഎക്സ് അൽസാൻകാക്ക്
ഇസ്മിര്, ഇസ്മിര് 35220 റാൻഡ്
+ Google മാപ്സ്
ഫോൺ:
+ 90 232 464 31 31
വെബ്സൈറ്റ്:
http://www.tcdd.gov.tr

റെയിൽ‌വേ വാർത്താ തിരയൽ