ഗവർണർ അക്ബിക്കു മെർഗാ ബുട്ടൻ സ്കീ റിസോർട്ട്
30 ഹക്കറി

ഗവർണർ അക്ബായിക്ക് മെർഗാ ബൂട്ടേൻ സ്കീ സെന്ററിൽ എത്തി

ഹക്കരി ഗവർണർ ഇഡിസ് അക്ബിയികും, ഗ്രിഗോറിയൻ സ്റ്റുഡന്റ് സ്കോർ സെന്ററും, പുതിയ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയും. ഗവർണർ അക്ബിക്സ്ക്, ചീഫ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ മുസ്തഫ ബാലിക്, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ മുസ്തഫ ഡുറുക്, ഡെപ്യൂട്ടി ജണ്ടർമാർ കമാൻഡർ കേണൽ [കൂടുതൽ ...]

കംബസ സ്കീ റിസോർട്ടിൽ ബ്രഷ് ടേബിൾ
52 ആർമി

Çambaşı സ്കീ കേന്ദ്രത്തിൽ ശ്വസനം വ്യായാമം

ക്സനുമ്ക്സ ക്സനുമ്ക്സ ആയിരം ഉയരത്തിൽ സമഭൂമിയിലുള്ള അത് സത്യം അരത്മദ്ı, വിന്റർ സ്പോർട്സ് സ്കീ കേന്ദ്രത്തിൽ ച്̧അംബസ്̧ı സൈനിക വ്യായാമങ്ങൾ ഏക്കർ നിർമ്മിക്കാൻ ച്̧അംബസ്̧ı. സൈമൺ മെട്രോപോളിറ്റൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീം ഡിസ്റോൾ പ്രകാരം ഡിഗ്രി XM മീറ്റർ ഉയരം [കൂടുതൽ ...]

TENDER RESULTS

Davraz Mountain Winter Sports ടൂറിസം സെന്റർ XMEN മെക്കാനിക്കൽ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ

ദവ്രജ് മൗണ്ടൻ വിന്റർ സ്പോർട്സ് ടൂറിസം കേന്ദ്രം ക്സനുമ്ക്സ നമ്പർ മെക്കാനിക്കൽ പ്ലാന്റ്, അടിസ്ഥാന നിർമ്മാണ (ഓവർഹെഡ് വൈദ്യുതി ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകൾ വരെ ഭൂഗർഭ എടുക്കുന്നതിലൂടെ അധിക ട്രാൻസ്ഫോർമർ പ്ലാന്റ്) ചെയ്ത ബിസിനസ് Isparta ൽ പ്രവിശ്യാ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്സനുമ്ക്സ / ക്സനുമ്ക്സ ജ്ച്ച് നിർമ്മാണം വകുപ്പ് [കൂടുതൽ ...]

റയിൽവേ

സരികാമിസ് സ്കൈ ലിഫ്റ്റ്

സാക്കികാമിസ് സ്കീ റിസോർട്ട് ടെണ്ടർ നിർവ്വഹിച്ചു: നവംബറിൽ ലേലത്തിൽ പോയ സാർക്കിമിസ് സ്കൈ സെന്റർ, എൺപത് മാസത്തിന് ശേഷം സേവനത്തിലാകും. സ്ട്രീറ്റ് സെന്റർ സെറാത്ത് സെക്ഷനിൽ നിന്ന്. സെഞ്ച്വറി 3 സെപ്റ്റംബർ 2 [കൂടുതൽ ...]

റയിൽവേ

ട്രബ്സോണ റോപ്വേ നിർമ്മാണത്തിലെ അടിയന്തര നിക്ഷേപകൻ

ട്രബ്ഴ്ോൺ അടിയന്തര കേബിൾ കാർ നിർമ്മാണ നിക്ഷേപകര്ക്ക് തിരയുന്നോ: അടുത്ത വർഷം ആസൂത്രണം സ്കീ റിസോർട്ടിൽ ൽ ട്രബ്ഴ്ോൺ ക്സനുമ്ക്സ ച്̧അക്ıര്ഗൊ̈ല് ഉയരത്തിൽ പീഠഭൂമി എന്നാൽ കാണാതായ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ഒരു വലിയ വഴി; കേബിൾ കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു നിക്ഷേപകൻ .. എ കെ പാർട്ടി ട്രബ്സോൺ ഡപ്യൂട്ടി ഫർക്ക് [കൂടുതൽ ...]

റയിൽവേ

ഡേബ്രാസ് ക്യാമ്പിന്റെ കാബിനറ്റ് കാറിലൂടെ ട്രാസ്പോൺസോർപോൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ

ട്രബ്സോൺസ്പോർ ഡേവ്ര്ര ക്യാമ്പിൽ ടെൽഫെറിക് സമ്മർദ്ദം നടത്തി: ട്രാസ്സോൺസ്പോർ ഇപ്രപറാ ഡേവ്ര്ര് ക്യാമ്പ് പുതിയ സീസണിനു വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടും, ഇന്ന്, ടെലിഫീഗിഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് കയറുന്നു. ഇസ്സാറ്റോർ ഡേഗ്രാസിൽ പുതിയ സീസണിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ട്രാസ്ജെൻസോർ തുടർന്നു. [കൂടുതൽ ...]

ഇരുപത്തിമൂന്നൻ ബർസ

ലെഇത്നെര് തുർക്കി കുറിച്ച് ...

ലെഇത്നെര് ൽ ക്സനുമ്ക്സ മെയ് ക്സനുമ്ക്സ ബ്ര്സ, തുർക്കി ഔദ്യോഗിക ഓപ്പണിംഗ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേബിൾ കാർ പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ ലെഇത്നെര് ഓഫീസ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴും ബ്ര്സ, തുർക്കി ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ലെഇത്നെര് രൊപെവയ്സ് മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളിൽ തുർക്കി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നു. അവ: ശീതകാല സ്പോർട്സ്, ടൂറിസം, അർബൻ [കൂടുതൽ ...]

റയിൽവേ

റെയിൽ സിസ്റ്റം നിക്ഷേപം വാറ്റ് നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടും

റെയിൽ സിസ്റ്റം നിക്ഷേപങ്ങൾ വാറ്റ് വെറും 82 മുതൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടും. ഇൻസെന്റീവുകളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. 2023 പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ പരിധിയിൽ റെയിൽവെ സിസ്റ്റം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ജോലികളിൽ VAT ഒഴിവാക്കാനുള്ള ബട്ടൺ ഗവൺമെന്റ് നീക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇത് പ്രകാരം [കൂടുതൽ ...]

റയിൽവേ

എന്താണ് ചെയർലിഫ്റ്റ്?

എന്താണ് ചെയർലിഫ്റ്റ്? സ്കീ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു കസേര രൂപത്തിലാണ്. ക്യാമ്പുകളുമായും വാസസ്ഥലങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവയിലും ഒരു ചെറിയ കേബിൾ കാർ തരം ഉണ്ട്. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഗോബിലകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെലാകൈബിൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. [കൂടുതൽ ...]