ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 12.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സിസ്റ്റംസ് മെയിന്റനൻസ് ആൻഡ് റിപ്പയർ സർവീസ് പ്രൊക്യുർമെന്റ് ശിവസ് ബോസ്തങ്കയ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരുടെ ബസ് സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ലേലം [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 11.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ബിസിനസ്സ് ഫിസിഷ്യൻ സേവനം സ്വീകരിക്കും TÜLOMSAŞ 2020 ഇയർ വെയർഹ house സ്, ഡെലിവറി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വർക്ക്സ് സേവനം സ്വകാര്യ സ്വകാര്യ സേവനം വാങ്ങുക സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഏത് 25.01.2019 ദിവസവും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 08.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

സെൻ‌ട്രൽ ഹീറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം YHT വി‌ഐ‌പി ഹാളുകളിൽ പേഴ്‌സണൽ സേവനം ഏറ്റെടുക്കും പേഴ്‌സണൽ സേവനം സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സേവനം ഏറ്റെടുക്കും (TÜLOMSAŞ) സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 07.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

പേഴ്‌സണൽ സേവനം ഏറ്റെടുക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ, വൈദ്യുതി വിതരണത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അങ്കാറ-കെയ്‌സേരി ലൈനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു KM: 31 + 546 (റെയിൽ‌വേ) കാൽ‌നടയാത്രക്കാർ‌ക്ക് സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ, ഏത് 25.01.2019 ദിവസവും [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 05.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇൻ‌ഷുറൻ‌സ് സേവനം എടുക്കുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 25.01.2019 ദിവസത്തെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ റെക്കോർഡ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 04.11.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

സ്വകാര്യ സുരക്ഷാ സേവനം സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളും എടുക്കുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 04 / 02 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 04.02.2019 തീയതിയുടെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ റെക്കോർഡ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 30.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഇർ‌മാക് സോംഗുൽ‌ഡാക്ക് ലൈനിൽ (TÜVASAŞ) സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡിലും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തയിലും ശക്തിപ്പെടുത്തിയ കോൺ‌ക്രീറ്റ് നിലനിർത്തൽ മതിൽ‌, ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 24.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

Çakmak Çiftehan ക്രോസിംഗ് ഗാർഡ് സേവനത്തിനിടയിലുള്ള റെയിൽ പൊടിക്കുന്ന ജോലി ജി‌എസ്‌എം-ആർ, സി‌ടി‌സി കൺ‌ട്രോൾ സെന്റർ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പരിപാലനവും നന്നാക്കൽ‌ സേവനവും ലഭിക്കും സമാന റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 22.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി സർവീസസ് പ്രൊക്യുർമെന്റ് ആംഗിൾ ഗൈഡ് പ്ലേറ്റ് വാങ്ങും Ulukışla Boğazköprü Line Km 88 + 150 ഓവർ‌പാസ് നിർമ്മാണം സമാന റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 25.01.2019 ദിവസത്തെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ റെക്കോർഡ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 21.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

അങ്കാറ-ഇസ്താംബുൾ റൂട്ട് 2 ൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സമാന റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ‌ വാർത്തകളും മുറിക്കുന്നതിന് സ്റ്റേജ് ലൈൻ കട്ടിംഗിനായി സ്പെയർ പാർട്സ് വിതരണംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 04 / 02 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 04.02.2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 18.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

കാർ വാടകയ്‌ക്ക് കൊടുക്കൽ സേവനം ലഭിക്കും ബെയ്‌ലിക്കോവ ജംഗ്ഷൻ ലൈൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമാനമായ റെയിൽവേ റോഡും കേബിൾ കാർ വാർത്തകളുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 സംഭരണ ​​ബുള്ളറ്റിൻ 04 / 02 / 2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 17.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

1, 2 റോഡുകൾ‌ക്കിടയിലുള്ള നീഡെ ട്രെയിൻ‌ സ്റ്റേഷനിലേക്കും ബോറോൺ‌ സ്റ്റേഷനിലേക്കും സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡിനും കേബിൾ‌ കാർ‌ വാർത്തകൾ‌ക്കും ഇടയിൽ‌ പേഴ്‌സണൽ‌ സേവനം കുറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം എടുക്കും.RayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 25.01.2019 ദിവസത്തിനായുള്ള ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 16.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ത്ച്ദ്ദ് ഇസ്മിർ പോർട്ട് WATERFRONT തിരികെ യാർഡ് തുരങ്കം സമാനമായ റെയിൽ റോഡിന്റെ കണ്ടെത്തി ക്സനുമ്ക്സ നമ്പർ ശാക്തീകരണവും കേബിൾ കാർ വാർത്ത നും ഉലുക്ıസ്̧ല-യെനിചെ സ്റ്റേഷൻ സ്വപ്നം, സോർ, ഒ̈ദെമിസ്̧ സ്റ്റേഷൻ വൈദ്യുതീകരണ റോഡ്, സിഗ്നലിങ് സിസ്റ്റം അലൈന്മെന്റ് പരിപാലിക്കുന്നു പൂരിപ്പിക്കുകRayHaber [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 10.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

TÜLOMSAŞ ഫയർ സർവീസ് പേഴ്‌സണൽ സർവീസ് ടിസിഡിഡി ലെഡ് ലാമ്പ് സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ കാർ വാർത്തകളും വാങ്ങുകRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 04 / 02 / 2019 [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 09.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ലെവൽ‌ ക്രോസിംഗുകളിലെ റബ്ബർ‌ കോട്ടിംഗുകൾ‌ റെയിൽ‌വേ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ സമാനമായ റെയിൽ‌വേ റോഡും കേബിൾ‌ കാർ‌ വാർത്തകളും ചെയ്യുംRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 04 / 02 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 04.02.2019 തീയതി [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 08.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

അർട്ടോവ, ബെക്ഡിസിൻ, സുലുവ, തുർഹാൽ, യെസിലർട്ട് സ്റ്റേഷനുകൾ പാനൽ തരം നിർമ്മാണ മതിൽ നിർമ്മാണം റെയിൽ‌വേ റോഡ്, കേബിൾ കാർ വാർത്തകൾRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ 25.01.2019 ദിവസത്തെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ റെക്കോർഡ് [കൂടുതൽ ...]

ടെൻഡർ ബൾട്ട്
TENDER BULLETIN

RayHaber 02.10.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ

ഫലമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇസ്ലാഹി വർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ്, റെയിൽവേ കേബിൾ കാർ വാർത്ത സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ ഹാൻ-ചെതിന്കയ വൈദ്യുതീകരണ സൗകര്യം ഇൻസ്റ്റലേഷൻ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഉപജില്ലRayHaber 25.01.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ 25 / 01 / 2019 ഞങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ 25.01.2019 നായി ടെണ്ടർ റെക്കോർഡുകളൊന്നുമില്ല.RayHaber 04.02.2019 ടെണ്ടർ ബുള്ളറ്റിൻ [കൂടുതൽ ...]