തീവണ്ടിപ്പാത

യൂറോപ്പ്

  • ക്യൂറിനൊപ്പം പുതിയ പ്യൂഷോ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു
    കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രൂപകല്പന കൊണ്ട് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്ഥാപിതമായ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നായ പ്യൂഷോയുടെ പുതിയ മോഡൽ 408, ഫ്രാൻസിലെ ലെൻസിലുള്ള ലൂവ്രെ-ലെൻസ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരു സവിശേഷമായ ആശയവുമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. [കൂടുതൽ...]

ഏഷ്യ

അമേരിക്ക

ആഫ്രിക്ക

ഓഷ്യാനിയ

വാർത്ത

ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂൾ

ടെൻഡർ ഫലങ്ങൾ

അദ്വെര്തൊരിഅല്

ജീവന്

ജോലി